БИБЛИОГРАФИЯ
Александрова, Донка; "Основи на реториката"; УИ "Св. Кл. Охридски"; С. 2008 г.; стр. 328

Айнщайн, Алберт; Леополд Инфелд; „Еволюция на идеите във физиката”; И. „Наука и изкуство”; С. 1959 г.;

Бауман, Зигмунд;”Глобализацията. Последиците за човека”;И”лик”;С.1999

Башлар,Гастон “Поетика на пространството”; И”Народна култура”; С.1988

Бояджиев, Цочо; „Философия на Европейското средновековие”; И. „Минерва”; С. 1994 г.

Бънков, Ангел; „Диалектическа логика”; И. Наука и изкуство”; С. 1978 г.

Ван Емерен, Франс; Роб Гротендорст; "Системна теория на аргументацията"; УИ "Св. Кл. Охридски"; С. 2006 г.; стр. 263

Ван Емерен, Франс; Роб Гротендорст; "Как да печелим дебати"; УИ "Св. Кл. Охридски"; С. 2009 г.; стр. 362

Ганчев, Петко; „Философия и цивилизация”; И. „Народна младеж”; С. 1988 г.;

Генов, Гено /съставител/; „Френски Класицизъм- XVII в.”; И „Абагар”; ВТ 1994 г.

Давидов, Нешо; „Старите френски мислители”; И „Народна младеж”; С 1980 г.

Декарт, Рене ; „Избрани произведения”; И „Наука и изкуство”; С. 1978

Денкова, Лидия /съставител/; „Толерантността”; И „Просвета”; С 1995 г.

Еразъм от Ротердам; „Възхвала на глупостта”; И. „Народна култура”; С. 1984 г.

Иванов, Здравко; "Антология по Философия на Историята" „Онтологическа проблематика”; част 1;
Университетско издателство „Св.Св.Кирил и Методий”; ВТ 1993 г.

Кант, Имануел; „Пролегомени към всяка бъдеща метафизика, която ще може да се представи като наука”; И „Лик”; С. 1993;

Колев, Иван /съставител/; "Философия на Изкуството" Антология; И „ЛИК и Вермеер”; С 199б г.

Корбен, Анри; „История на Ислямската философия”; Издание на фондация “Маулана Джалалуддин Руми”; С.2000; стр. 520

Кючуков, Ламбо; Л. Сивилов; Д. Денков; „Философия”; И. „Арена”; С. 1991 г.

Лосев, Алексей; „Самото самò”; И. „Захарий Стоянов”; С. 2004 г.

Льо Бон, Густав; „Психология на тълпите”; Университетско издателство „Св. Климент Охридски”; С. 1995; стр.148

Марчев, Фотин; „Философия – идеи, школи, направления”; И. „Бряг Принт”; В. 2001; стр. 392

Михалчев, Димитър; „Диалектика и софистика”; УИ „Св. Кл. Охридски”; С. 1994 г.

Нешев, Кирил; „Етика”; И. “Софи-Р”; 1995 г.

Нешев, Кирил; „История на европейската етика”; Унив. изд. „Св. Климент Охридски”; С. 1995

Панова, Елена; „Велики философи” ч.2; И. „Просвета”; С.1993; стр.144

Панова, Елена; „Основни проблеми във философията. От Бейкън до Маркс”; И “Наука и изкуство”; С 1987; стр. 236

Паси, Исак; „Немска класическа естетика”

Паси, Исак; „Съвременна испанска философия”; И. „Захарий Стоянов”; С. 1999;

Паси, Исак; „Към философия на живота”; И. „Наука и изкуство”

Панайотов, Атанас; "Въведение в реториката"; ВИ; С. 1991 г.; стр. 95

Руменчев, Величко; "Реторически класификации"; УИ "Св. Кл. Охридски"; С. 1994 г.; стр. 191

Радев, Ради, Иван С. Стефанов, Александър Личев, „Кратък речник на философите”, София: ЛИК, 1995

Радев, Ради; „Велики философи” ч.1; И. „Народна просвета”; С.1990;

Радев, Ради; „Антична философия”; И. „Идея”; Стара Загора 1994;

Ръсел, Бъртранд; „История на Западната философия” т.1; И. „Христо Ботев”; С.1994 г.;

Ръсел, Бъртранд; „История на Западната философия” т.3; И. „Христо Ботев”; С.1996 г.;

Сартр, Жан Пол; „Екзистенциализмът е хуманизъм”

Сивилов, Любен; „Системното познание”; Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”; С.1994 г.;

Сивилов, Любен; „Философията, философите, философстването”; И. „Партиздат”; С. 1987 г.

Сивилов, Любен /съставител/; „Теории за истината”; Университетско издателство „Св. Климент Охридски”; С. 1992;

Спиноза, Бенедикт де; “Етика” ч.2 - За природата и произхода на душата; т.1, т. 2

Ставрева, Лиляна; Анастасия Кондукторова; "Реторика"; И. Съюз на учените; Варна 1993 г.; стр. 132

31. Чатерджи и Датта; „История на индийската философия”;

Шопенхауер, Артур; „Афоризми за житейската мъдрост”; И. „Кибеа”; С. 1998 г.;

Шопенхауер, Артур; „Етика. Философия на състраданието”; И. „Евразия”; С. 1994 г.;

Шопенхауер, Артур; „Светът като воля и представа” т. 1; Унив. изд. „Св. Климент Охридски”; С. 1997 г.;

Ясперс, Карл; „Екзистенциална философия”; И „Слово”; ВТ.1997 г.;

discoverybg.muffty.org/txt/shopenhauer.txt; „Етическите възгледи на Артур Шопенхауер”

www.philosopher2.hit.bg/dr_absurd.htm; „Абсурдността на човешкото съществуване – А.Камю; Ж-П.Сартр”

debian.fmi.uni-sofia.bg/~preslav/extras/MIHALCHE.htm; Преслав Наков; „Естество и обективност на времето според Михалчев”

nauka.bg; Георг Хегел; Средновековна философия

www.meridian27.com/Mer27/Vol2/f6.htm; За какво са съдили Галилей; Питагорийски съюз

truden.com/modules.php?name=Downloads&d_op=search&query=; Eстетика

biblio.hit.bg/books/indian/culture.html; Стефан Чолаков; „Древноиндийската култура”

daobg.com/?mode=dzen; Судзуки;Д.Т.; „Наставления по теория и практика Дзен. Общ смисъл на понятието Дзен”

bg.emb-japan.go.jp/bg/japan_info/; Дзен

bgastronomy.com/index.php?ID=402&Cat=18; „Алберт Айнщайн - Създателят на теорията за относителността,
която слага край на класическата представа за време и пространство.”