Абу Райхан Мухаммад ибн ибн Ахмад Бируни


/ 973 г. – 1030 г. /

Абу Райхан Мухаммад ибн Ахмад Бируни

Роден в Иран. Безценните му произведения са в областта на математика, астрономия, религиознание, хронология. Посетил Индия и написва най-големия труд за тази страна от онази епоха. По-късно книгата служи за основа на следващи изследвания на религията и философията на Индия. Той е автор на най-стария трактат по минералогия написан на арабски.


От запазена кореспонденция с Авицена става ясно, че Бируни бил не само основател на геодезията, астроном, математик, географ и лингвист, но и философ. Основната му ориентация била натурфилософска. Той изказвал тези срещу идеите на Аристотел.


Разбирайки природата на някои вкаменелости и произхода на някои скални терени той се убедил, че в предишни периоди са настъпили големи катаклизми оставили след себе си морета и езера на места където е имало твърда земя. Тези наблюдения Бируни пренася и в човешката история. Неговото убеждение било, че през всеки период човечеството се оставя да бъде въвлечено в корупция и материализъм, които се изострят да такава степен че водят до катастрофа разрушаваща цивилизацията и Бог изпраща нов пророк за да започне нов период в историята.