let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Бируни

Бируни - философия близък изток

Бируни

Абу Райхан Мухаммад ибн Ахмад Бируни
/ 973 Г. – 1030 Г. /

Роден в Иран. Безценните му произведения са в областта на математика, астрономия, религиознание, хронология. Посетил Индия и написва най-големия труд за тази страна от онази епоха. По-късно книгата служи за основа на следващи изследвания на религията и философията на Индия. Той е автор на най-стария трактат по минералогия написан на арабски.

От запазена кореспонденция с Авицена става ясно, че Бируни бил не само основател на геодезията, астроном, математик, географ и лингвист, но и философ. Основната му ориентация била натурфилософска. Той изказвал тези срещу идеите на Аристотел.

Разбирайки природата на някои вкаменелости и произхода на някои скални терени той се убедил, че в предишни периоди са настъпили големи катаклизми оставили след себе си морета и езера на места където е имало твърда земя. Тези наблюдения Бируни пренася и в човешката история. Неговото убеждение било, че през всеки период човечеството се оставя да бъде въвлечено в корупция и материализъм, които се изострят да такава степен че водят до катастрофа разрушаваща цивилизацията и Бог изпраща нов пророк за да започне нов период в историята.