ФИЛОСОФИЯ НА ЖИВОТА

Фридрих Ницше
Фридрих Ницше

/ 1844 – 1900 г. /


Артур Шопенхауер
Артур Шопенхауер

/ 1788 – 1860 г. /


ЦИТАТИ:

"Много и премного се раждат: за излишните бе измислена държавата."

Ницше

"Нека гинат слабите и уродливите! Трябва дори да им се помага да гинат."

Ницше

"Ако твърде дълго се взираш в бездната, бездната ще се взре в теб."

Ницше

"Животът е сделка, доходът от която далеч не покрива разходите."

Шопенхауер

"Който не обича самотата – той не обича и свободата."

Шопенхауер

"Обикновеният човек има само една грижа: как да убие времето си, а умният – как да го употреби."

Шопенхауер