ПРОСВЕЩЕНИЕ

Блез Паскал
Блез Паскал

/1623г. - 1662г./


Монтескьо
Монтескьо

/1689 г. – 1755 г./


Волтер
Волтер

/1694 г. – 1778 г./
Жан Жак Русо
Русо

/1712 г.–1778 г./


Кант
Кант

/1724 г. - 1804г./


Хегел
Хегел

/1770 г. – 1831г./


Франсис Олбани
Фр. Бейкън

/1561г. – 1626 г./


Джон Лок
Джон Лок

/1632 г. – 1704 г./


Томас Хобс
Томас Хобс

/1588 г. – 1679 г./


Дейвид Хюм
Дейвид Хюм

/1711г. – 1767 г./


ЦИТАТИ:

"Да виждаме несправедливостта и да мълчим, означава да участваме в нея."

Жан-Жак Русо

"Всеки народ заслужава съдбата си."

Шарл Монтескьо

"В брачния живот съчетаната двойка трябва да образува нещо като единна морална личност."

Кант

"Всеки е длъжен да признава човешкото достойнство на всеки човек."

Кант

"Ако фактите противоречат на моята теория, толкова по-зле за фактите."

Хегел

"Всеки е длъжен да признава човешкото достойнство на всеки човек."

Кант

"Ако фактите противоречат на моята теория, толкова по-зле за фактите."

Хегел