ПСИХИЧНИ СЪСТОЯНИЯ

Психични процеси - внимание
Внимание

Психични процеси - Настроение
Настроение

Психични процеси - Афект
Афект


ПСИХИЧНИ КАЧЕСТВА

Психични процеси - Характер
Характер

Психични процеси - Темперамент
Темперамент

Психични процеси - Способности
Способности


ПСИХИЧНИ ОБРАЗУВАНИЯ

Психични процеси - Знания
Знания

Психични процеси - Умения
Умения

Психични процеси - Навици
Навици