РЕЧ

/ психични процеси /

реч - психични процеси

Мисленето и речта на човека са тясно свързани, но не са тъж¬дествени. Речта служи за предаване на резултатите от мисловната дей¬ност на другите хора или за възприемането на такива резултати. Различават се следните видове реч: устна и писмена, външна и вътрешна. Устната от своя страна се дели на монологична и диалогична. Основните свойства на речта са: съдържателност, разбираемост, изразителност и действеност.