ТЕСТОВЕ

Тест на Айзенк за типологизация на личността ИЗТЕГЛИ
Тест за измерване на агресивността в поведението | Тест Бъс - Дюрки ИЗТЕГЛИ
Тест Кетел ИЗТЕГЛИ
Тест за характера | Леонхард – Шмишек ИЗТЕГЛИ
Тест за определяне на емоционалното състояние ИЗТЕГЛИ
T80 - тест за тревожност ИЗТЕГЛИ
Тест за Томас за стил на поведение при разрешаване на междуличностни конфликти ИЗТЕГЛИ