СЪВРЕМЕННА ФИЛОСОФИЯ

Мигел де Унамуно
Мигел де Унамуно

/1864 – 1936 г./


Жан Пол Сартр
Жан Пол Сартр

/1905 – 1980 г./


Албер Камю
Албер
Камю

/1913 – 1960 г./


Арнълд Тойнби
Арнълд Тойнби

/1889 – 1975 г./


Бъртранд Ръсел
Бъртранд Ръсел

/1872 – 1970 г./


Карл Ясперс
Карл
Ясперс

/1883 – 1969 г./


Карл Попър
Карл
Попър

/1902 – 1994 г./


Густав Льо Бон
Густав Льобон

/1841 – 1931 г./


Зигмунд Фройд
Зигмунд Фройд

/1856 – 1939 г./


Томас Кун
Томас
Кун

/1922 – 1996 г./


Паул Файерабенд
Паул Файерабенд

/1924 – 1994 г./


Гастон Башлар
Гастон Башлар

/1884 – 1962 г./


Уйлям Джеймс
Уйлям Джеймс

/1842 – 1910 г./


Ханс-Георг Гадамер
Ерих Фром

/1900 – 1980 г./


Ханс-Георг Гадамер
Карл Юнг

/1875 – 1961 г./


ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:


Може би най-важното събитие в човешката история на тази планета се е случило в един тих следобед на 2405 година преди Христа, когато египетски духовник се събудил от следобедна дрямка и изведнъж разбрал окончателния отговор на загадката за човешкото съществуване - и веднага издъхнал, без да каже никому нищо. Може би всичко случило се оттогава насам не е нищо друго, освен несъществен послеслов?... (Питър Бъргър)


Навечерието на XX век - историческите събития през този век в значителна степен ги потвърждават. Тяхната жестока истинност се доказва и от милитаристично-патриотично-шовинистичните тълпи преди и по време на Първата световна бойна, и от фашистките тълпи в Италия, Германия и Испания, и от всевъзможни квазиреволюционни, нереволюционни, контрареволюционни неконтролируеми сборища от хора, и от националистичните (често наричани националосвободителни) нерационални импулси.

ЦИТАТИ:

"Големи самотници са тези, които в същност най-много са раздавали духовете си на хората; те са най-общителните."

Мигел де Унамуно

"Самотата е висша школа на общителност и колко е целесъобразно да страниш от хората, за да им служиш по-добре."

Мигел де Унамуно

"Съдбините на нациите вече се решават не на княжеските съвети, а в душата на тълпите.."

Густав Льо Бон

"Умственото равнище на единиците, съставляващи тълпата, не противоречи на този принцип. Това равнище е без значение. Влязат ли в тълпата, и невежата, и ученият човек стават еднакво неспособни за наблюдение."

Гюстав Льо Бон

"Никой не осъзнава, че някои хора изразходват огромно количество енергия, само за да бъдат нормални."

Албер Камю

"Има два начина да изживееш живота си. Единият е като мислиш, че не съществуват чудеса. Другият е като мислиш, че всяко нещо е чудо."

Алберт Айнщайн

"Ние не се избираме случайно един друг. Ние срещаме само тези, които вече съществуват в нашето подсъзнание."

Зигмунд Фройд