БИБЛИОГРАФИЯ НА РЕСУРСИТЕ ПО ФИЛОСОФИЯ

Александрова, Донка; “Основи на реториката”; УИ “Св. Кл. Охридски”; С. 2008 г.; стр. 328
Айнщайн, Алберт; Леополд Инфелд; „Еволюция на идеите във физиката”; И. „Наука и изкуство”; С. 1959 г.;
Бауман, Зигмунд;”Глобализацията. Последиците за човека”;И”лик”;С.1999
Башлар,Гастон “Поетика на пространството”; И”Народна култура”; С.1988
Бояджиев, Цочо; „Философия на Европейското средновековие”; И. „Минерва”; С. 1994 г.
Бънков, Ангел; „Диалектическа логика”; И. Наука и изкуство”; С. 1978 г.
Ван Емерен, Франс; Роб Гротендорст; “Системна теория на аргументацията”; УИ “Св. Кл. Охридски”; С. 2006 г.; стр. 263
Ван Емерен, Франс; Роб Гротендорст; “Как да печелим дебати”; УИ “Св. Кл. Охридски”; С. 2009 г.; стр. 362
Ганчев, Петко; „Философия и цивилизация”; И. „Народна младеж”; С. 1988 г.;
Генов, Гено /съставител/; „Френски Класицизъм- XVII в.”; И „Абагар”; ВТ 1994 г.
Давидов, Нешо; „Старите френски мислители”; И „Народна младеж”; С 1980 г.
Декарт, Рене ; „Избрани произведения”; И „Наука и изкуство”; С. 1978
Денкова, Лидия /съставител/; „Толерантността”; И „Просвета”; С 1995 г.
Еразъм от Ротердам; „Възхвала на глупостта”; И. „Народна култура”; С. 1984 г.
Иванов, Здравко; “Антология по Философия на Историята” „Онтологическа проблематика”; част 1;
Университетско издателство „Св.Св.Кирил и Методий”; ВТ 1993 г.
Кант, Имануел; „Пролегомени към всяка бъдеща метафизика, която ще може да се представи като наука”; И „Лик”; С. 1993;
Колев, Иван /съставител/; “Философия на Изкуството” Антология; И „ЛИК и Вермеер”; С 199б г.
Корбен, Анри; „История на Ислямската философия”; Издание на фондация “Маулана Джалалуддин Руми”; С.2000; стр. 520
Кючуков, Ламбо; Л. Сивилов; Д. Денков; „Философия”; И. „Арена”; С. 1991 г.
Лосев, Алексей; „Самото самò”; И. „Захарий Стоянов”; С. 2004 г.
Льо Бон, Густав; „Психология на тълпите”; Университетско издателство „Св. Климент Охридски”; С. 1995; стр.148
Марчев, Фотин; „Философия – идеи, школи, направления”; И. „Бряг Принт”; В. 2001; стр. 392
Михалчев, Димитър; „Диалектика и софистика”; УИ „Св. Кл. Охридски”; С. 1994 г.
Нешев, Кирил; „Етика”; И. “Софи-Р”; 1995 г.
Нешев, Кирил; „История на европейската етика”; Унив. изд. „Св. Климент Охридски”; С. 1995
Панова, Елена; „Велики философи” ч.2; И. „Просвета”; С.1993; стр.144
Панова, Елена; „Основни проблеми във философията. От Бейкън до Маркс”; И “Наука и изкуство”; С 1987; стр. 236
Паси, Исак; „Немска класическа естетика”
Паси, Исак; „Съвременна испанска философия”; И. „Захарий Стоянов”; С. 1999;
Паси, Исак; „Към философия на живота”; И. „Наука и изкуство”
Панайотов, Атанас; “Въведение в реториката”; ВИ; С. 1991 г.; стр. 95
Руменчев, Величко; “Реторически класификации”; УИ “Св. Кл. Охридски”; С. 1994 г.; стр. 191
Радев, Ради, Иван С. Стефанов, Александър Личев, „Кратък речник на философите”, София: ЛИК, 1995
Радев, Ради; „Велики философи” ч.1; И. „Народна просвета”; С.1990;
Радев, Ради; „Антична философия”; И. „Идея”; Стара Загора 1994;
Ръсел, Бъртранд; „История на Западната философия” т.1; И. „Христо Ботев”; С.1994 г.;
Ръсел, Бъртранд; „История на Западната философия” т.3; И. „Христо Ботев”; С.1996 г.;
Сартр, Жан Пол; „Екзистенциализмът е хуманизъм”
Сивилов, Любен; „Системното познание”; Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”; С.1994 г.;
Сивилов, Любен; „Философията, философите, философстването”; И. „Партиздат”; С. 1987 г.
Сивилов, Любен /съставител/; „Теории за истината”; Университетско издателство „Св. Климент Охридски”; С. 1992;
Спиноза, Бенедикт де; “Етика” ч.2 – За природата и произхода на душата; т.1, т. 2
Ставрева, Лиляна; Анастасия Кондукторова; “Реторика”; И. Съюз на учените; Варна 1993 г.; стр. 132
31. Чатерджи и Датта; „История на индийската философия”;
Шопенхауер, Артур; „Афоризми за житейската мъдрост”; И. „Кибеа”; С. 1998 г.;
Шопенхауер, Артур; „Етика. Философия на състраданието”; И. „Евразия”; С. 1994 г.;
Шопенхауер, Артур; „Светът като воля и представа” т. 1; Унив. изд. „Св. Климент Охридски”; С. 1997 г.;
Ясперс, Карл; „Екзистенциална философия”; И „Слово”; ВТ.1997 г.;
discoverybg.muffty.org/txt/shopenhauer.txt; „Етическите възгледи на Артур Шопенхауер”
www.philosopher2.hit.bg/dr_absurd.htm; „Абсурдността на човешкото съществуване – А.Камю; Ж-П.Сартр”
debian.fmi.uni-sofia.bg/~preslav/extras/MIHALCHE.htm; Преслав Наков; „Естество и обективност на времето според Михалчев”
nauka.bg; Георг Хегел; Средновековна философия
www.meridian27.com/Mer27/Vol2/f6.htm; За какво са съдили Галилей; Питагорийски съюз
truden.com/modules.php?name=Downloads&d_op=search&query=; Eстетика
biblio.hit.bg/books/indian/culture.html; Стефан Чолаков; „Древноиндийската култура”
daobg.com/?mode=dzen; Судзуки;Д.Т.; „Наставления по теория и практика Дзен. Общ смисъл на понятието Дзен”
bg.emb-japan.go.jp/bg/japan_info/; Дзен
bgastronomy.com/index.php?ID=402&Cat=18; „Алберт Айнщайн – Създателят на теорията за относителността,
която слага край на класическата представа за време и пространство.”