let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Антична философия

 • 01/12/2020
 • iddamarkova

Парменид

ПАРМЕНИД/ АКМЕ ОК. 504 Г.ПР.ХР. / ИЗТОЧНИК: Радев, Ради; „Антична философия”; И. „Идея”; Стара Загора 1994 г. Открива първата формулировка на закона за непротиворечието. На него принадлежи убеждението, че главното достойнство на мисленето е непротиворечивостта на неговите определения. Там където има противоречие няма действително познание и истина. Според него философиите са две – съобразно истината […]

Read More
 • 01/12/2020
 • iddamarkova

Ксенофан

КСЕНОФАН/ 570 Г.ПР.ХР. – 480 Г.ПР.ХР. / ИЗТОЧНИК: Радев, Ради; „Антична философия”; И. „Идея”; Стара Загора 1994 г. Принадлежността му към Елейската школа се оспорва от някои автори с мотива, че идеите му се различават твърде много от тези на Парменид и Зенон. Учението му изразява прехода от мита към ЛОГОСА Противопоставя се на философския […]

Read More
 • 01/12/2020
 • iddamarkova

Анаксимандър

АНАКСИМАНДЪР/ ОК. 610 Г. – 546 Г.ПР.ХР. / ИЗТОЧНИК: Радев, Ради; „Антична философия”; И. „Идея”; Стара Загора 1994 г. Активен държавен деец, създател на географски карти изобразяващи морето и сушата на света. Гледа на Земята като на свободно плаваща във въздуха, имаща форма на цилиндър. В противовес на Талес не смята, че Земята плува в […]

Read More
 • 01/12/2020
 • iddamarkova

Анаксимен

АНАКСИМЕН/ 585 Г. – 525 Г.ПР.ХР. / ИЗТОЧНИК: Радев, Ради; „Антична философия”; И. „Идея”; Стара Загора 1994 г. Като ученик на Талес и Анаксимен продължава развитието на темата за единното начало на многообразието. Природата, която лежи в основите на всичко съществуващо е единна и безпределна, но не е неопределена, а се нарича ВЪЗДУХ. Тя е […]

Read More
 • 01/12/2020
 • iddamarkova

Хераклит

ХЕРАКЛИТ/ 544 Г.ПР.ХР. – 484 Г.ПР.ХР. / ИЗТОЧНИК: Радев, Ради; „Антична философия”; И. „Идея”; Стара Загора 1994 г. Основно понятие в учението на Хераклит е огъня като единно начало. Космосът е реалност, съществуваща независимо от обективния свят на индивида и каквато и да е свръхестествена природа. Единственото, което в края на краищата съществува е материалното […]

Read More
 • 01/12/2020
 • iddamarkova

Талес

ТАЛЕС/ ОК. 624 Г. – 547 Г.ПР.ХР. / ИЗТОЧНИК: Радев, Ради; „Антична философия”; И. „Идея”; Стара Загора 1994 г. Основоположник на античната философия. Определен като „първи философ”, „първи астроном”, „първи математик”, един от седемте мъдреци. Запознат много добре и с гражданското устройство на обществото. От съчиненията му са останали единствено някои заглавия. Идеите му достигат […]

Read More