ПОДГОТОВКА ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЛОСОФИЯ!

Избирайки да се явите на Държавен зрелостен изпит цикъл „Философия” трябва да сте добре запознати със същността на матурата, изпитния формат и обема информация, който матурата обхваща. В цикъл „Философия” са включени предметите Психология, Логика, Етика, Право, и Философия. Настоящите препоръки съдържат информация за философското познание, което Ви е необходимо, за да се подгготвите успешно.


За кого е подходяща матурата по Философия?

Можете да изберете да се явите на тази матура, ако лесно боравите с абстрактни понятия. Добре е да имате по-широки познания по история, литература, изкуства, тъй като за да се тълкуват философските съждения, трябва да се отчитат всички детайли на епохата, в която философите са създавали своите учения или произведения. Подготовката за матура по философия трябва да включва умение за работа с текст – тълкуване, извличане на основната идея, изводи, умение за формулиране и защитаване на теза, умение за убеждаване и разбира се услужлива памет.


Грешни мотиви за избора на матура по философия.

Една от причините много ученици да се заблуждават, избирайки да се явят на тази матура е представата им, че тя може да бъде успешна с базовите познания, които притежават от обучение в училище или от социалния опит, който са придобили. Философия се изучават от VIII до X клас като общообразователен предмет, а като профилиращ - в XI и XII клас. Матурата не е лесна и не може да бъде успешна без подготовка.


Как трябва да протече подготовката за матура?

За да имате добри резултати на матурата трябва да познавате добре терминологията, характерна за отделните науки, включени в изучаването на предмета философия. Представете си, че философията е чужд език за Вас като английски или испански. Няма как да говорите на съответните езици, ако не знаете лексиката им. За да започнете да четете текстове и да ги разбирате правилно, първо трябва да научите терминологията, която със сигурност ще срещате в подготовката си. Добре е да си направите речник на всички термини, който редовно да попълвате с новите понятия.

През всички епохи мислителите са тълкували и анализирали общочовешки проблеми, ориентирали са мисловността около мястото на човека в Космоса, в обществото или в природата, разглеждали са основанията за съществуване и несъществуване, принципите на познание и абсолютните му стойности. Ето защо постепенно ще се убедите, че няма „грешни” тези в техните твърдения. И макар много различни по стил или изказ, философите през различните епохи са обединени от едно – желание и любов към познанието, любопитство, което ги е провокирало по един и същ начин в Античността и днес.

Най-общо епохите, с които трябва да сте запознати при явяването си на матура са Античност, Средновековие, Ново време, Съвременност, както и географски разграничените Близкоизточна и Далекоизточна философия. След като вече сте усвоили термините, с които се борави и познавате отделните епохи и техните представители, остава да се подготвите и за писането на философско есе.


Какво представлява философското есе?!

По време на обучението си, учениците пишат литературно интерпретативно съчинение, пишат есета и анализират исторически източници. Писането в тези формати обаче не е същото като писането на есе по философия. Ако литературата Ви се отдава и умеете да се изразявате добре в писмена форма, ако подреждате добре тезата и аргументацията си, то имате наобходимите предпоставки да се справите добре и при писането на есе по философия, но категорично умеенето да пишете по литература не Ви гарантира, че ще се справите и с философията, без да положите необходимите усилия! Най-честите грешки, които допускат учениците са, че се впускат в споделяне на личен, сантиментален, социален опит, мислейки, че споделеното мнение е всъщност философия. При писането на философско есе не се изисква и не се препоръчва изказване на оценка за идеите на философите, а тълкуване на тези идеи. Вие трябва да коментирате философски проблем. Правилният подход е да прочетете няколко пъти темата, по която ще пишете и да фиксирате всички свои познания, които кореспондират с основната и идея. Припомнете си термините, които знаете и които се отнасят до въпросите, засегнати в заглавието. След това помислете кои философи и представителите на кои философски школи и течения имат отношение към проблема. Направете си план как ще подредите аргументацията си – и започнете да описвате последователно точките от плана. Не забравяйте – първоначално хрумналата Ви идея за същността на темата обикновено е грешна. Търсете своите доводи по-дълбоко, все пак пишете философски.


В някои случаи за тема се задава цитат от определен философ. Такава тема е нож с две остриета! Имайки конкретен автор и епоха, сте длъжни да концентрирате тезата си върху тях, което би било проблем ако нямате достатъчно познания. Паралели и сравнения тук също са възможни, но не трябва да размивате същността на есето си в просто изреждане на философите, които имат отношение по темата, нито пък в детайли около епохата или биографични данни за автора. Можете да ползвате техните тези единствено в контекста на тезата, която защитавате Вие и да използвате тяхното тълкуване, като Ваши аргументи.


ЗАПОМНЕТЕ: Цялото Ви изложение трябва да е отговор на въпроса: Как разбирам и как тълкувам темата?, а не на въпроса „Какво мисля по или за темата?”


Емоциите във философското есе!

Не са малко темите и въпросите, които можете да срещнете и които анализират или обясняват човешки емоции. Много е важно учениците да НЕ споделят личните си чувства, спомени, разочарования или надежди, любовните или приятелските си перипетии. Личните емоции НЕ са допустими при писането на есе за матура по филсофия. Втори важен аспект при изразяването са метафорите, сравненията и епитетите, които учениците свикват да използват в часовете по литература. Често сравненията са ненужни и грешни и е добре да се избягват. Пишейки философско есе не можете да правите сравнения със съвременността, училището, приятелите, живота на семейството ви, филмовите персонажи, социалната роля, която имат родителите ви и фактите, които чувате в новинарските блокове. Ако описаното тук предизвиква насмешка у Вас и твърдите, че тези грешки не Ви касаят, прочетете отново първото си философско есе и ще откриете поне две от описаните по-горе грешки! :)Ако имате нужда от още съвети, консултация или уроци за подготовка за матура по Философия,
не се колебайте да се свържете с нас! Желаем успех на всички!УРОЦИ ЗА МАТУРА ПО ФИЛОСОФИЯ МАТЕРИАЛИ ЗА САМОПОДГОТОВКА ПО ФИЛОСОФИЯ
All rights reserved 2016-2021 ® Design by APPeiron