let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Авицена

Авицена - философия близък изток

Авицена

АБУ АЛИ ХУСАЙН ИБН АБДИЛЛАХ ИБН ХАСАН ИБН АЛИ ИБН СИНА АЛ-БУХАРИ ( АВИЦЕНА )
/ 980 Г. – 1037 Г. /

( Сина ал-Бухари Авицена )
Роден близо до Иран. В цялото си творчество отстоява позициите на Аристотел, но прокарва и някои критични бележки. Не прави разлика между философски и естествени науки. Философията обхваща цялото знание. Тя е свод на всички науки. Философията е в състояние да преобрази човека не само умствено, но и нравствено. Философията е резултат от напрежението на творческия ум, с чиято помощ човек развива и нравствената си отговорност. В „Книга за изцелението на душата” той разделя т.нар. всенаука или единната система от знание на три дяла:

  • висша наука или метафизика – наука за същността на света и явленията в най-общите им страни;
  • физика или природознание – наука за явленията свързани с материалния свят;
  • логика – наука за пътищата на познанието.

Както и Аристотел приема, че видимият свят съществува преди познаващия субект, преди понятията, преди идеите и че промените в него са причинно обусловени. Светът е познаваем посредством най-значимата човешка способност – разума. Истинно е само онова, което е достоверно по логически или експериментален път. Бог съществува преди всичко друго, извън времето и пространството. Причина сам на себе си той е безначален, безличен и непознаваем. Той не е създател на света, а само негова предпоставка.

Авицена допуска наличието на две предпосатвки – дух и материя (дуализъм). Битието (материалният свят) притежава две основни непреходни качества: вечност и обективност. Тялото не е причина за съществуването на душата, а само материална предпоставка за правилното и функциониране. Душата е автономна. За да усвои същността на битието, разумът трябва да опознае материалния свят във всички негови прояви, да прозре естествените закономерности на които той се подчинява: „Битието…то е това след което следват всички вещи”.

Движението е това, което се разбира под състояние на тялото, когато то се видоизменя. Материята познава три вида движения – едното при което тялото се движи под влияние на друго тяло, с което има съприкосновение; принудително – поради намесата на външен фактор, тласък; естествено – породено от свойствата на самата материя. Вън от материята не съществуват нито време, нито пространство. В социален план Авицена смята, че основа на обществото е семейството, а звор на човешко щастие – любовта. Автор на “Канон” – задълбочено медицинско произведение източник на информация и до днес. Творчеството му се състои от 242 заглавия, голяма част от които унищожени.