ФИЛОСОФИЯ НА НАУКАТА

11 клас

Литература

 1. Айнщайн , Алберт; Леополд Инфелд; (1967) Еволюция на идеите във физиката; София: Наука и изкуство
 2. Върбанов, Иван; Философски проблеми на социалните науки ХVІІ – началото на ХХ век [online] https://www2.uni-svishtov.bg/philosophy/FPSS/Content.htm
 3. Галилей, Галилео; (1984) Избрани произведения т. 1; София: Наука и изкуство
 4. Герджиков, Сергей; (2000) Научното обяснение на света; София: Екстрем
 5. Герджиков, С.; К. Янакиев; (2012) Антология Философия на науката; София: Екстрем; [online] http://www.analyticbg.info/uploads/1/7/8/5/17850169/filosofiya-na-naukata-antologiya.pdf
 6. Янакиев, Константин; (2014) Философия на науката. Въведение; София: УИ „Св. Кл. Охридски“
 • ТЕМА 1 – Свят – форма, съществуване, хаос – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 2 – Какво е философия на науката – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 3 – Наблюдението на света. „Въоръженото око“ и емпиричните основи – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 4 – Описание и подредба на света. Време – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 5 – Описание и подредба на света. Пространство – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 6 – Обяснение на света – мислене и смисъл на света. Подредба – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 7 – Научната метафизика и теорията на научното познание – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 8 – Обяснения с числа – броене и измерване – Питагорейски модел – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 9 – Аристотеловият космос  – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 10 – Движението на планетите – Птолемей (100 – 170 г.) – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 11 – Хелиоцентричната система на Николай Коперник – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 12  – Откритията на Галилео Галилей – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 13 – Декартовата геометрична вселена – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 14 – Декартовата геометрична вселена – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 15 – Нютоновата система на природата – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 16 – Конвенционалистко разбиране за природата на геометрията – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 17 – Обща и специална теория на относителността на Алберт Айнщайн – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 18 – Виенски кръг ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 19 – Проблемът за верификацията на научния закон. Вероятност и потвърждениеИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 20 – Фалсификационизмът на Карл Попър ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 21 – Пролиферация на Паул Файерабенд – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 22 – Парадигма и научна революция при Томас Кун – ИЗТЕГЛИ

РАБОТА С ТЕКСТОВЕ

 • РАБОТА С ТЕКСТ 1 – „Еволюция на идеите във физиката“ от Алберт Айнщайн и Леополд Инфелд – ИЗТЕГЛИ
 • РАБОТА С ТЕКСТ 2 – „Светът или трактат за светлината“ от Рене Декарт – ИЗТЕГЛИ
 • РАБОТА С ТЕКСТ 3 – „Против метода“ от Файерабенд – ИЗТЕГЛИ
 • РАБОТА С ТЕКСТ 4 – „Звездно съобщение. Диалог за двете най-важни системи на света – ИЗТЕГЛИ
 • РАБОТА С ТЕКСТ 5 – „Повторни мисли за парадигмите“ (1969) от Кун – ИЗТЕГЛИ
 • РАБОТА С ТЕКСТ 6 – „Наука и хипотеза“ от Анри Поанкаре – ИЗТЕГЛИ
 • РАБОТА С ТЕКСТ 7 – „Еволюцията и дървото на познанието“ от Попър – ИЗТЕГЛИ
 • РАБОТА С ТЕКСТ 8 – „За фундамента на познанието“ от Мориц Шлик – ИЗТЕГЛИ

12 клас

 • ТЕМА 1 – Индуктивен метод на Джон Стюарт Мил (1806-1873) – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 2 – Хипотетико-дедуктивен метод на Уилям Хюъл – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 3 – Конвенционализъм – Ернст Мах (1838-1916) – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 4 – Дискусията на Рудолф Карнап (1891-1970) и Уилард ван Орман Куайн (1908-2000) – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 5 – Методология на научните изследователски програми – Имре Лакатош (1922-1974) – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 6 – Когнитивната социология на науката – Харолд Гарфинкъл (1917-2011) – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 7 – Логически атомизъм – Бъртранд Ръсел (1872-1970) – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 8 – Логически атомизъм – Лудвиг Витгенщайн (1889-1951) – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 9 – Кванти и микросвят – Нилс Бор (1885-1962)  – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 10 – Понятията в квантовата теория според Фритьоф Капра (1939) – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 11 – Социологията във философията на науката – нашествие на идеите на Дейвид Блур (1942) – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 12  – Социологията във философията на науката – Лари Лоудън (1940) – ИЗТЕГЛИ

РАБОТА С ТЕКСТОВЕ

 • РАБОТА С ТЕКСТ 1 – „Знанието и идолите на обществото“ от Дейвид Блур – ИЗТЕГЛИ
 • РАБОТА С ТЕКСТ 2 – „Дао на физиката“ Фритьоф Капра – ИЗТЕГЛИ
 • РАБОТА С ТЕКСТ 3 – „Емпиризъм, семантика и онтология“ от Рудолф Карнап – ИЗТЕГЛИ
 • РАБОТА С ТЕКСТ 4 – „Фалсификация и методология на научните изследователски програми“
  от Имре Лакатош – ИЗТЕГЛИ