ФИЛОСОФИЯ НА НАУКАТА

Литература

 1. Айнщайн , Алберт; Леополд Инфелд; (1967) Еволюция на идеите във физиката; София: Наука и изкуство
 2. Върбанов, Иван; Философски проблеми на социалните науки ХVІІ – началото на ХХ век [online] https://www2.uni-svishtov.bg/philosophy/FPSS/Content.htm
 3. Галилей, Галилео; (1984) Избрани произведения т. 1; София: Наука и изкуство
 4. Герджиков, Сергей; (2000) Научното обяснение на света; София: Екстрем
 5. Герджиков, С.; К. Янакиев; (2012) Антология Философия на науката; София: Екстрем; [online] http://www.analyticbg.info/uploads/1/7/8/5/17850169/filosofiya-na-naukata-antologiya.pdf
 6. Янакиев, Константин; (2014) Философия на науката. Въведение; София: УИ „Св. Кл. Охридски“
 • ТЕМА 1 – Свят – форма, съществуване, хаосИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 2 – Какво е философия на наукатаИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 3 – Наблюдението на света. „Въоръженото око“ и емпиричните основиИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 4 – Описание и подредба на света. Време ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 5 – Описание и подредба на света. ПространствоИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 6 – Обяснение на света – мислене и смисъл на света. Подредба ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 7 – Научната метафизика и теорията на научното познаниеИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 8 – Обяснения с числа – броене и измерване – Питагорейски моделИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 9 – Аристотеловият космос  – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 10 – Движението на планетите – Птолемей (100 – 170 г.)ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 11 – Хелиоцентричната система на Николай КоперникИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 12  – Откритията на Галилео Галилей ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 13 – Декартовата геометрична вселена – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 14 – Декартовата геометрична вселена ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 15 – Нютоновата система на природатаИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 16 – Конвенционалистко разбиране за природата на геометриятаИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 17 – Обща и специална теория на относителността на Алберт Айнщайн – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 18 – Виенски кръг ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 19 – Проблемът за верификацията на научния закон. Вероятност и потвърждение – ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 20 – Фалсификационизмът на Карл Попър ИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 21 – Пролиферация на Паул ФайерабендИЗТЕГЛИ
 • ТЕМА 22 – Парадигма и научна революция при Томас Кун – ИЗТЕГЛИ

РАБОТА С ТЕКСТОВЕ

 • РАБОТА С ТЕКСТ 1 – „Еволюция на идеите във физиката“ от Алберт Айнщайн и Леополд Инфелд – ИЗТЕГЛИ
 • РАБОТА С ТЕКСТ 2 – „Светът или трактат за светлината“ от Рене Декарт – ИЗТЕГЛИ
 • РАБОТА С ТЕКСТ 3 – „Против метода“ от Файерабенд ИЗТЕГЛИ
 • РАБОТА С ТЕКСТ 4 – „Звездно съобщение. Диалог за двете най-важни системи на света ИЗТЕГЛИ
 • РАБОТА С ТЕКСТ 5 – „Повторни мисли за парадигмите“ (1969) от Кун ИЗТЕГЛИ
 • РАБОТА С ТЕКСТ 6 – „Наука и хипотеза“ от Анри ПоанкареИЗТЕГЛИ
 • РАБОТА С ТЕКСТ 7 – „Еволюцията и дървото на познанието“ от Попър ИЗТЕГЛИ
 • РАБОТА С ТЕКСТ 8 – „За фундамента на познанието“ от Мориц Шлик ИЗТЕГЛИ