image
За мен

Защо iKANT съществува?

Когато човек се “сблъска” с философията, това е истински сблъсък между очакваното и неочакваното – нищожният човек с титаничното си самочувствие и титаничната философия с нищожните си претенции… Така започна всичко… Като плахо предположение “Какво е това?”, за да премине в увереността “Искам!”…

Кой знае, може би ще имам време да достигна до желаното “Знам!”, иначе защо пътувам?!

д-р Илинида Маркова ( Ида )

В iKANT ЩЕ НАМЕРИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Създаването на iKant е резултат от дългогодишната ми работа като преподавател по Философия и дисциплините от “Философски цикъл”. Структурата на сайта и категоризацията на ресурсите имат за цел да улеснят възприемането на информацията и разбирането на особеностите на всяка епоха.

ОБРАЗОВАНИЕ

2021 г. – Доктор по Философия – Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”;

2012 г. – Икономически Университет – Варна; Факултет “Финанси и кредит”; Специалност “Публични финанси”; Магистър по икономика;

1995 – 2000 г. – Софийски университет
“Св. Климент Охридски”; Философски факултет; Магистър по философия;

1992 – 1995 г. – Великотърновки университет
“Св. св. Кирил и Методий”; Магистър по предучилищна педагогика;

1990 – 1992 г. – ИНДУ – гр. Добрич; Полувисше образование; Специалност: “Предучилищна педагогика”

КВАЛИФИКАЦИЯ

2011 г. – Първа професионално-квалификационна степен по философия към ДИПКУ – Варна и ШУ “Епископ Константин Преславски”

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

02.2015 – досега – Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства “Константин Преславски” – Варна; Главен учител цикъл “Философия”;

11.2013 г. – 02.2015 – 2017 г. – Регионален инспекторат по образование – Варна; Старши експерт по организация на средното образование;

2000 г. – 10.2013 г. – Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства “Константин Преславски” – Варна; Главен учител цикъл “Философия”;

ПУБЛИКАЦИИ

2020 г. – “Човешката груповост символ на „скривам се“ или как виртуалният човек симулира телесност.”; (Сборник „Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия“, София: УНСС);

 

2020 г. – “Елитът – автентичен или реставриран”; („Библиотека „Диоген““, Велико Търново: ВТУ);

 

2020 г. – “Зависимостта реално-виртуално – измерения”; ( Сборник „Философия и критическо мислене“, Велико Търново: ВТУ);

 

2013 г. – “Нагледността в обучението по философия”; (сп. “Философия”; кн.2/2013 г.)

 

2012 г. – “Нагледността като интелектуално присъствие”; (Сборник “Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалност”);

 

2007 г. – “Образоваността като легитимация на индивида”; (Сборник “Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалност);

 

2005 г. – “Ценностите – идеали, независещи от историческото време”; (Сборник “Понятия, времена, промени. Историческото образование”);

 

2004 г. – “Битие, пространство, ценностна ориентация; точки на пресичане”; (Сборник “Понятия, времена, ценнсти в историческо понятие”);

 

2000 г. – “Регулативността на социалната общност” (Списание “Философия” бр.5-6/2000 ); Съавтор: 2009 г. “Улиците и площадите на Варна”; И. “Славена”; Варна

МАРКОВА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА УЧЕНИЦИ

Ида Маркова през погледа на ученици - 2009 г.

През погледа на ученици – 2009 г.

Ида Маркова през погледа на ученици - 2011 г.

През погледа на ученици – 2011 г.

Ида Маркова през погледа на ученици - 2013 г.

През погледа на ученици – 2013 г.

Ида Маркова през погледа на ученици - 2013 г.

През погледа на ученици – 2013 г.