let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Инки

Световни религии - Инки

ИНДИАНЦИ ИНКИ

Старото Перу е земя на чудноватите легенди, които предизвикват удивление. Една от най-невероятните, но всъщност удивително прав­дива легенда разказва за градината, която по времето на първите ис­пански нашественици красяла Куско — тогавашната столица на инкската империя. Империята на инките — най-могъщата, най-голя­мата, най-многолюдната държава, която някога са имали американ­ските индианци. Ненапразно градината в Куско била наричана „златна”. Всичко, каквото я украсявало: растения, цветя, дървета и животни, всичко би­ло от най-чисто злато, от метала, който за инките е бил символ на техния небесен баща, символ на възвишеното Слънце.

В градината било представено всичко, което заобикаляло жители­те на Империята на слънцето. Например там имало съвсем обикнове­на перуанска нива, само че пръстта в индианската нива не била пръст, а буца до буца самородно, чисто злато. Там растяла, разбира се, и царевица, натежала от пълни със зърно кочани: и пак стъбло до стъб­ло цялата била от злато. (Само недозрелите кочани създателите на това прелестно кътче били оплетени от сребърна тел.) А тъй като поми­нъкът на населението не бил само земеделие, но и скотовъдство, в градината пасяло стадо лами с малките си — също от злато. Двадесе­тината снажни индиански пастири, които наглеждали стадото, били направени в естествен ръст от чисто злато. От злато били излети и фигурите на индианските момичета, които, берели златни ябълки от златните овошки. Там имало още много други златни дървета и златни храсти, по чиито клонки се лю­леели дребни колибри и други перуански птици, направени от злато. По земята пък пълзели змии, също златни, а очите им били от скъпо­ценни камъни с тъмен цвят. В лехите цъфтели златни цветя, в чиито чашки вместо тичинки блестели най-редки драгоценни камъни. По тях били накацали златни пеперуди, по стъблата пъплели златни бръмба­ри …

Златната градина в Куско е може би най-фантастичната картина, която някога е създала човешката ръка. Макар градината да представ­лява най-значителната картина на живота в империята, явно е, че не са я сътворили инкските майстори златари, а други занаятчии, докара­ни навярно от покорената индианска крайбрежна държава Чиму, коя­то най-дълго устоявала и защищавала своята независимост срещу Си­новете на Слънцето в Перу. Така че хората, създали най-великолепния паметник на инкската земя, навярно са били от чимуйско потекло, носители на други традиции и култура, на друга цивилизация.

Откъдето и да са дошли инките (за произхода им и за прародината на царувалата династия в империята все още няма определено мне­ние), те задълго завладяват земята, която днес наричаме Перу. През време на най-големия разцвет те са владеели един милион квадратни километра от южноамериканската територия: част от Колумбия, по-голямата част от Еквадор, почти цяла Боливия, северната половина на днешно Чили и Северозападна Аржентина. Безспорно средището на империята е била територията на днешно Перу, земята, от чиято животворна почва са възникнали всички предшественици на тази дър­жава, на тази култура и на всички цивилизации преди инкската.

Територията на Перу (и на съседните й южноамерикански държа­ви) географите делят на три значително различни зони: западна крайбрежна област (наричана от испанците Коста), централна планин­ска област (Сиера) и гориста област на изток (Монтана). За разлика от безкрайната гориста Монтана перуанската Коста представлява твърде тесен пояс от крайбрежието, който от една стра­на граничи със сините води на Тихия океан, а от друга – със западни­те склонове на Южноамериканските Анди.

Крайбрежният пояс на перуанската Коста е над две хиляди кило­метра дълъг, но е широк едва сто до сто и двадесет километра. Въпре­ки че Коста се намира при най-големия воден басейн на планетата, тя най-много страда от суша. По-голямата част от площта й представля­ва пустиня или полупустиня. Следи от живот и от прединкски култу­ри, които някога са били в разцвет, срещаме само там, където от склоновете на Андите се промъкват към пустинята реки и рекички. По долините им, често отпреди хилядолетия, са възниквали зелени оазиси, истински оживени места в този иначе мъртъв пустинен свят. На изток перуанската Коста граничи със склоновете на Южноаме­риканските Кордилери или, по-точно казано, с един от хребетите им, с така наречените Западни Кордилери, към които спадат и най-висо­ките, вечно бели заснежени върхове Уаскаран (6878 м.) и Йерупая (6632 м.).