let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Ирокези

Световни религии - Ирокези

МИТЪТ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА СВЕТА НА ИНДИАНСКИТЕ ПЛЕМЕНА ИРОКЕЗИ

Доста преди да бъде създаден света е имало остров, носещ се в небето, на който живееши Небесните хора. Те живеели спокойно и мирно. Никой никога не умирал и не се раждал и тъгата не съществувала. Но един ден една от Небесните жени разбрала, че ще роди близнаци. Тя казала на съпруга си, който побеснял. В центъра на острова имало дърво, което давало светлина на целия остров, защото слънцето все още не било създадено. Той разкъсал това дърво, създавайки огромна дупка по средата на острова. Жената надникнала в дупката. Далеч надолу тя видяла водите, които покривали земята. В този момент съпругът и я бутнал. Тя паднала през дупката надолу към водите.

Водните животни вече съществували на земята. Много далеч под носещия се по въдздуха остров две птици видели падането на Небесната жена. Точно преди тя да достигне водите, те я уловили на гърба си и я занесли при останалите животни. Решени да помогнат на жената, те се гмурнали във водата, за да вземат кал от дъното на моретата. Едно след друго животните се опитвали и не успявали. Най-накрая, една малка жаба също опитала и когато изплувала отново, устата и била пълна с кал. Животните я взели и я разпределили върху гърба на голяма костенурка. Калта започнала да нараства и нараства.

След това жената стъпила на земята. Тя разпръснала прах във въздуха и създала звездите. След това създала луната и слънцето. Небесната жена родила двама сина. Тя кръстила единия Саплинг. Той порастнал като мил и внимателен младеж. Другият бил наречен Флинт и сърцето му било студено. Те порастнали бързо и започнали да пълнят земята със своите творения. Саплинг създал това, което е добро. Създал животни, които да са от полза за хората. Създал реките, които се движели в две посоки и в тях сложил риби без кости. Той създал растения, с които хората да могат да се хранят. Ако той е бил способен да свърши сам цялата работа, нямало да има страдание.

Флинт разрушил голяма част от работата на Саплинг и създал всичко, което е лошо. Той направил така, че реките да текат само в една посока. Сложил кости в рибата и бодли на храстите с плодове. Той създал зимата, но Саплинг и дал живот, за да може да се движи и да даде път на пролетта. Той създал чудовищата, които неговият брат пропъдил под земята. Най-накрая, Саплинг и Флинт решили да се сбият, докато единият победи другия. В началото никой не можел да победи, но накрая Флинт бил победен. Тъй като бил бог, Флинт не можел да умре, затова бил принуден да живее на гърба на Голямата Костенурка. От време на време неговият гняв може да бъде усетен, когато вулканите изригват.

Ирокезите много уважават всички животни. Това е отразено в техният мит за създаването на света с ролята, която играят животните. Без помощта на животните, Небесната жена е можела да потъне на дъното на морето и земята е можело да не бъде създадена.