let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Мигел де Унамуно

Мигел де Унамуно

МИГЕЛ ДЕ УНАМУНО
/ 1864 Г. – 1936 Г. /Роден в Испания. Активен участник в политически и културен живот на страната. Автор на предпочитаните от него есета с дълбок трагикомичен смисъл. В тях местата на трагедия и комедия постоянно се сменят. Философът познава всички класификации на политически идеи и терминология, които ограничават и потискат човека: от аристокрацията – властта на знатните и плутокрацията – властта на богатите, през теокрацията – властта на църквата и технокрацията – властта на специалистите техници, до демокрацията – властта на народа, охлокрацията – властта на тълпата и дори простокрацията – властта на простаците. Но най-омразна му е онази крация, която сам той нарича идеокрация – властта на идеите и тя е най-страшната от диктатурите. Тя е просто другото име на догматизма, фанатизма. Ето защо в политическата си ориентация Унамуно вярва на хора, а не на идеи и програми. Кредото му е “Мразя хора, които говорят като книги и обичам книги, които говорят като хора”. животът дава истината на идеите, а не идеите – на живота. Всяка идея може да върши работа на фанатика и в името на идеи са извършвани престъпления.

Като автор на “Трагичното чувство за живота у хората и у народите” и “Агонията на християнството” ( и двете забранени със специално постановление от Ватикана през 1958г.) той разкрива мястото на човека, мястото на самия себе си като човек. Човекът е вечно разпънат на кръст между чувства и разум, между жаждата за живот и обречеността на края, между желанието да знае и утехата, която идва с вярата. Това е и трагедията му. Животът е трагичен, защото може да съществува само във времето и пространството, а не във вечното и безкрайното. Човек иска да даде на света своята личност, докато света иска да го обезличи.

Самотникът носи в себе си цялото общество. В самотата си той обича хората най-много и им служи най-добре. В самотата ние ставаме по-добри. Самотата ни обединява толкова, колкото обществото ни разделя. Човекът от плът и кръв иска безсмъртие. Дори Адът е за предпочитане пред нищото. От стремежа към безсмъртие идва и любовта. Най-върховното и най-трагичното чувство на човека. в любовта човек намира липсващата му вечност. В любовта човек се раздвоява а така се утвърждава и става личност. В нея човек се насочва навън, към другия. За човешкия живот по-важно е чувството, а не разума. И на мястото на Декартовото “Cogito, ergo sum” – Мисля, следователно съществувам, Унамуно предлага “Amo, ergo sum” – “Обичам, следователно съществувам” . вярата в Бог се ражда от любовта. Бог съществува, защото ние искаме да съществува. Учението за Бог е равнопоставено на учението за човека. бог се създава постепенно и в човека и от човека. Бог е най-богатата човешка концепция. Вярата в Бог не идва от рационалната нужда, а от житейската мъка, от желанието той да съществува. Желанието да дадем цел на вселената, да я направим съзнателна и лична, ни е накарало да вярваме в Бог. “Аз си налагам да сътворя с помощта на вярата си моя Бог обезсмъртител”. Религиозната вяра не е във вярването в това, което не виждаме, а в сътворяването на онова, което не виждаме.

Любовта е продиктувана от болката и страданието. А те са същностни черти на човека. болката е коренът на личността, защото само ако страдаш можеш да бъдеш човек. Болката ни подсказва, че съществуват онези, които обичаме, че съществува света, че съществува и Бог.

Идеята за възкресението е простодушна, тя е утеха на необразоваността и едва ли може да обслужи културата и нейните представители.