ФИЛОСОФИЯ ЗА ДЕЦА

Философия за деца

Освен, че неизбежно трябва да се забавляват, у децата трябва да се възпитават и личностни качества. Философията за деца помага те да добият самочувствие, да формират възгледи, да проявяват смелост в търсенето на отговори, да се осмеляват да знаят, но и да не забравят да бъдат деца. Заедно с това те ще овладеят социални и комуникативни умения в дух на толерантност, разбирателство, ролева и житейска позиция, отговорност, критичност и свободна мисъл.

Програмата дава възможност да ориентира присъщото любопитство на децата в търсене и постигане на отговори, разбиране на логически правила и парадокси, история и мит, родово-видови отношения, целостност и гещалт, загадка и главоблъсканица, илюзия и истина и др. Децата се научават да сравняват “неща”, а не термини, да се сблъскат с многозначността в заобикалящия ги свят и да прилагат аналогия, метафора, да дават “смисъл” на всичко, децата да изясняват и обсъждат с другите своите идеи.

ЗАЩО ФИЛОСОФИЯТА Е ПОЛЕЗНА ЗА ДЕЦАТА?

Деца, които са участвали в един час от седмична философска дискусия подобряват своите словесни, невербални и количествени оценки, развиват когнитивните си способности, повишават мисловната си активност и участие, подобряват поведението си и самооценката си, добиват по-голяма увереност, съпричастност и самоконтрол.

“Философията” може да се справи с безкрайното любопитство на Вашето дете! Ние можем да отговорим вместо Вас на лавината от трудни въпроси, използвайки философията за деца и нейните методи, съобразени с възрастовите особености на малките палавници. Философията за деца е начин да се отговори на детските въпроси по сериозен, но и забавен начин. Децата усвояват умението да питат, да формулират учудващи за възрастните изводи или твърдения, да мотивират своите разсъждения и да убеждават събеседниците в правотата си.

Наистина, децата започват да задават философски въпроси в началото на живота си. Защо трябва да бъда честен? Какво прави някой човек приятел? Защо съм жив? Има ли реални фантастични истории? Децата винаги се чудят за света, в който живеем и за смисъла на човешкия живот. Да намерим заедно необикновеното, скрито под обикновеното – това е целта на нашия екип.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ МЕТОДИ

Използват се следните педагогически методи за овладяване на философското познание:

Пълноценно използване на повествованието, доказало своя принос според когнитивистиката.

Задаване на въпроси, свързани с любопитството, въображението и опита на децата.

Използване на различни, подходящи дискусионни форми – разговор, спор, диалог.

Практически и словесни упражнения и експерименти с обекти от света на детето –

ГРУПИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА

КУРС - ФИЛОСОФИЯ ЗА ДЕЦА

ОТ 3 ДО 6 ГОДИНИ

деца от 3 до 6 години
ФИЛОСОФИЯ ЗА ДЕЦА

Направете нещо специално за развитието на детето си! Мисловните процеси и социалните умения ще поставят основите на по-нататъчното развитие на детето!

АКЦЕНТИ НА ОБУЧЕНИЕТО

 • Тайна, загадка, чудо.

 • Семейство и емпатия към … Роднинство.

 • Роли – лидер или не.

 • Човек и вещ.

 • Да бъдеш сам.

 • Живот.

 • Светлина и тъмнина.

 • Имам идея! Как „работи“ умът.

 • Кога сме логични? А нелогични?

 • Правилата.

 • Символите.

 • Да „събера“ мислите си!

 • Пространство и време.

 • Слънце и луна. Небе.

 • Движение. Да правиш нещо.

 • Еднакво и различно – прилики и разлики. Сравнение.

 • Мълчание, тишина и невербална комуникация.

 • Думи и образи – неформално и формално.

 • Причините за „нещото“. Може ли едно нещо да те кара да мислиш за друго нещо?

КУРС - ФИЛОСОФИЯ ЗА ДЕЦА

НАД 6 ГОДИНИ

деца над 6 години
ФИЛОСОФИЯ ЗА ДЕЦА

Иновативната ни програма ще подпомогне мисловните процеси и социалните умения на детето! Курсът ще поставят основите на по-нататъчното му успешно развитие!

АКЦЕНТИ НА ОБУЧЕНИЕТО

 • Имена.

 • Разказване на истории. Всяко нещо ли има своя история?

 • Какво може да се случи и какво не може да се случи.

 • Какво означава да пораснеш?

 • Измисляне на неща.

 • Тайната.

 • Семейство и съчувствие. Роднинство.

 • Искам да съм …

 • Еднаквото и различното – прилики и разлики.

 • „Нещата“ – форма, цвят, големина (Първа част).

 • „Нещата“ – форма, цвят, големина (Втора част).

 • Защо хората говорят. Защо хората мълчат.

 • Мимики и жестове – невербална комуникация.

 • Животните, растенията, животът.

 • Да бъдеш сам.

 • Светлина и тъмнина.

 • Имам идея! Кога мисля?

 • Сънувам ли?

 • Мечтите.

 • Има ли невъзможни неща?

 • Неща, които трябва да правя.

 • Какво правя, когато не знам какво да правя?

 • Изборът „или-или“.

 • Домът - вратата и прозорецът, стената.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ!

КАК ДА ЗАПИШЕТЕ ДЕТЕТО СИ!

Заниманията са с продължителност 3 месеца.
Цената на един месец участие е 320 лв.

 

Цената включва: 8 групови срещи всяка с продължителност 60 минути. Теоретична част, игри, разговори, творчески упражнения; Всички консумативи, необходими за провеждане на занятията; Специално подбрани за целите учебни материали, инструменти и упражнения; Заниманията имат своето смислово единство, но могат да бъдат разглеждани и като самостоятелни единици, което не ги обвързва като последователност. Можете да запишете детето си за 1 месец, 2 месеца или за целия курс на обучение – 3 месеца.

ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ