let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Школата в Шартр

Школата на Сартр

ШКОЛАТА В ШАРТР

Школата в Шартр е основана в края на Х в. от Фулбер, един от учениците на Жербер от Орийак. Времето на нейния разцвет обаче е първата половина на XII в., когато нейни ръководители са последователно двамата братя бретонци Бернар и Тиери от Шартр и Жилбер от Поатие. Цяла плеяда от бляскави умове изгражда неповторим шартриански дух, който и съставлява един от основните ингредиенти на „Ренесанса на XII в.”. Сред тях са ученика на Бернар Гийом от Конш, автор на една забележителна „Философия на света”; учениците на Тиери Кларенбалд от Арас и Херман от Каринтия; Бернар Силвестър, автор на философско-лиричната алегория „За всеобхватното единство на света”; Джон от Солсбъри в продължение на дълги години учил при почти всички по-известни магистри във Франция (включително при Пиер Абелар, Гийом от Конш), автор на една незаменима „интелектуална биография” на своето време („Металогикон”), секретар на Томас Бекер, а в края на живота си – епископ на Шартр.

Може би най-впечатляващата стилистична особеност в разсъжденията на шартърските магистри е лекотата и ведростта, с които те се отнасят към съдбоносния за цялата християнска философия въпрос за отношението между авторитета и разума, между откровението и научното изследване, Богооткровената истина е за тях неоспорима и непоклатима, ала действителният проблем е в това, доколко ние сме способни да я постигнем и какви са средствата за това. Шартьрци се себеопределят еднозначно на страната на разума. Наистина, в областта на богословието старите християнски писатели заслужават пълно доверие. Бедата обаче е там, че например по „физическите” въпроси те или изобщо не са се изказвали, или съжденията им са повърхностни и неточни. А щом е така, то границата на авторитета следва да бъде прекрачена.

Гийом от Конш посочва конкретната „технология” за надмогването на авторитета. Ако решението на даден проблем не се съдържа нито в съчиненията на църковните отци, нито дори в Светото Писание, ние можем да го открием с помощта на разума, без това да ни се вменява в грях – защото греховна е не самата новост на дадено твърдение, а принципната му несъвместимост с библейското учение. Ако пък предложеното от старите християнски писатели решение е неубедително, ние имаме правото да го оспорим с разумни доводи, без това ни действие да престъпва рамките на благочестивото отношение към древните – защото макар и по-велики от нас, те все пак са хора, а значи са способни и да се заблуждават.

Безпрекословното подчиняване на авторитета е неприемливо за шартърци най-малкото поради две причини. Първо, защото има определена сфера от действителността, която е напълно достъпна за разума и, следователно, подлежи на чисто рационално изследване. Това е сферата Катедралата Нотр Дам дьо Шартр на природните процеси и явления, които са детерминирани от Божията промисъл, но които имат и собствена „законна причина и основание” подлежащи на разумно дешифрираме. Кръговратът на небесните тела е установен по Божия воля, но той е подчинен и на някаква природна закономерност, на някакъв ритъм, който разумът е способен да долови сам, без да прибягва до помощта на авторитета. Разумът и авторитетът се оказват познавателни инструменти, приложими към две различни предметни области и то така, че авторитетът, ако и да е пълновластен законодател на богословието, е напълно безотносителен към т. нар. „позитивно знание”. Това предметно разграничение между вярата и разума с много типично за шартърския маниер на философстване.

Но втората причина е още по-сериозна. Тя по същество позволява разширяването правомощията на разума и върху чисто теологически проблеми. Самият авторитет – твърдят шартърци – е нещо достатъчно условно и неопределено. Древните християнски текстове често си противоречат, а затова е неизбежна интервенцията в тях на разумното разсъждение, което да ги прецени с оглед на тяхната истинност. Авторитетът има восъчен нос, който може да се извива в различни посоки – гласи известният афоризъм на Алан от Лил . Затова ние винаги трябва да подкрепяме възгледите си с разумни доводи. Щъртърци са единодушни, че „нещата са по един начин съгласно църквата, а по друг – съгласно истината”. Но никой от „модерните магистри” на столетието не се стреми съзнателно към пълно премахване на църковните авторитети, още по-малко пък към игнориране на догматичната основа на християнската вяра. Патосът на тяхното творчество е насочен единствено срещу сляпото предоверяване на авторитета, срещу потискането и потъпкването на дарения ни от Бога и съставляващ ядрото на собственото ни достойнство разум.

Принципът, определящ интелектуалното поведение на Шартърската школа, е „Разбирам, за да повярвам”.”Трудно ми е да споря с теб – обръща се към опонента си Аделард – От моите арабски учители съм се научил да вземам за водач разума, докато ти се задоволяваш да следваш като пленник юздата на измислените авторитети. Защото какво друго е авторитетът, ако не юзда?… Аз смятам, че първо трябва да се търси разумното обяснение и едва след това може да се привлече подкрепящият го авторитет, ако има такъв. Голият авторитет не може да убеди философа и поради това не бива да бъде привеждан.”

Разбира се и за шартърци Бог е пределното основание на всичко съществуващо, формата, движещата сила и целта на битието. Всичко е от него и чрез него. Той е сътворил света „от нищо”, т. е. не от предсъществуваща материя, а от собствената си свободна воля. Но Бог изпълнява специфични функции при създаването и управлението на света и той следва да се разглежда като причина единствено на онези неща, които са пряк резултат от неговата дейност. Специфичните дейности на Бога са три: сътворяването „от нищо”, създаването на индивидуалните души и предизвикването на противоестествени явления (чудеса), като възкресяване на мъртви или зачеване без мъж. Всичко останало е дело на природата.

Природата е, следователно, междинна инстанция между Бога и творението, своеобразна „Божа наместница”, на която е доверено управлението на важни страни от световния процес. Делото на природата се определя от две нейни особености. На първо място, природата е активна сила, способност за пораждане. На второ място, принцип на природността е регулярната повторяемост, ритмичността и съразмерността. Движението на небесните тела, смяната на сезоните, отмереността на живота на всяка твар — всичко това се управлява непосредствено от природата. Извън нейните правомощия се оказват единствено уникалните събития – чудесата.

Ето как прави това – при решаването на един традиционен за християнската космология въпрос – Гийом от Конш. Въпросът гласи: Защо слънчевите лъчи и топлината на слънцето са насочени надолу, към земята, ако тези лъчи са съставени от огнени частици, а на огъня е присъщо да тегне нагоре? Стандартното обяснение „от всемогъществото на Бога” е просто: Бог е всесилен и той, следователно, може да промени естествените свойства на нещата така, че да се изпълни определен негов замисъл. Ориентацията на слънчевите лъчи надолу е, разбира се, противоприродна, но тя е възможна, доколкото благодатта надмогва природата. Слънчевата топлина и светлина са, следователно, чудесен дар на Божията промисъл за земните хора, чудо, което разкъсва веригата на природната каузалност и отрича естествения ход на нещата. Ала подобно обяснение – такъв е смисълът на възражението на Гийом – е прекомерно общо и неспецифично. Защото по този начин може да бъде обяснено всичко. Ние обаче се интересуваме от конкретната причина на тъкмо това конкретно явление, а затова трябва да се съсредоточим Върху неговото собствено основание, т. е. върху неговата природа. Тогава и самото обяснение ще придобие съвършено друг вид. Природата на слънчевата топлина и светлина се определя от елементите, съставящи субстанцията на небесното светило. Погрешно е да разглеждаме слънцето като чист огън. То е по-скоро съставено от сместа на четирите елемента при преобладаващото присъствие на огъня. Но ако слънчевата субстанция е смес от елементи, то очевидно е, че и нейната активност ще е разнопосочна. Земният и водният елемент в слънцето ще тегнат надолу, към сродните им земя и вода, и – увличайки със себе си топлината и блясъка – ще осветяват и сгряват долното пространство.

Това е вече едно напълно натуралистично обяснение, подхранвано от метафизическия модел на платонизма и в този смисъл няма нищо общо с модерното естествоизпитание. Понятието за природа у шартърци е умозрително конструирано и то не подтиква непосредствено нито към наблюдение на природните явления, нито към изработване на някаква особена експериментална технология. Натурализмът на шартърци е вид метафизика, метафизика от Платонов тип, поставяща акцента обаче не върху пределната първопричина (Бог), а върху непосредствените (вторични) причини на сетивния свят.

Този модел за изграждане на философската картина на света се оказва исторически безперспективен. Той много скоро е надмогнат – отчасти от завоюващата все по-широко пространство Аристотелова физика, отчасти от все по-ясно очертаващия се идеал на експерименталното знание. В края на века Шартърската школа преживява дълбок упадък, засилен впрочем и от непреодолимата конкуренция на раждащия се Парижки университет.