let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Сикхизъм

Сикхизъм - Световни религии от iKant


Сикхизъм

Сикхската религия се заражда през в началото на ХVІ век в Северна Индия на основата на синтез на индуизъм и ислям в условията на установения в този район Делхийски султанат. В доктриналните си принципи тя e монотеистична подобно на исляма, но и характерния за индийците възглед за реинкарнацията. В културно-традиционалните си характеристики е по-близка до индуизма. Приема като своя индуистката нагласа за отдаденост (бхакти) на Бога. Силно е повлияна и от ислямската мистика (суфизъм).

Основател на религията е гуру Нанак (1469–1539). Названието “сикх”, произхождащо от санскритската дума “шишя”, означава “ученик”. Сикхите считат себе си за ученици и последователи на Нанак. Те следват Нанак-пантх (пътя на гуру Нанак) и по първоначалната си духовна нагласа са твърде сходни със суфиите, но не приемат характерния за тях монашески начин на живот. Пантх е адекватното название на сикхската религия.

Постепенно тя се утвърждава като една от националните религии на Индия. В живота на религиозната общност се утвърждава приемственост на духовните лидери, гуру, до края на ХVII в., когато за единственият жив Гуру е обявена свещената книга Ади Грантх, станала вече по-известна като Гуру Грантх Сахиб. Тогава се променя радикално и обликът на религиозната община, установява се халсата – общност, приемаща принципи на военно служение.

Сикхите са около 17 милиона души. От тях 14 млн. живеят в Индия, съсредоточени са предимно в щата Пенджаб и частично в съседния щат Хараяна. Говорят езика пенджаби за разлика от живеещите в тези райони индуисти, говорещи хинди. Около 500 хиляди сикхи живеят във Великобритания. Сикхски общини има в във Великобритания, в Канада, САЩ, Източна и Южна Африка, Австралия и др.

Крайната цел на Сикхизма е да достигне състоянието на ума – Сахадж. Това е състояние на пълен баланс, който е естествен и спонтанен. Състояние, в което Божието желание и нашите дела с пълна хармония. Уникалната особеност на Сикхизма е поклон и преклонение пред свещенната книга Гуру Грантх Сахиб, като Жив Учител. Книгата е композирана в стихове и съдържа словата на шест учители , а също и на реализирани души като Кабир, Намадева, Равидас и др.

За Сахадж Нанак казва:

Целия свят жадува да достигне състоянието на Сахадж. По нататък той описва: Без Сахадж ние сме погълнати от заслепяващия воал на Мая/Илюзията/. Според Нанак хората са три вида. Тамо гуни-тези които жадуват материално богатство и светски удоволствия. Раджо гуни –  тези, които са по разсъдливи и се безпокоят за правилния начин за достигане на целите. И Сато гуни-тези, които се опитват да следват пътя на Дхарма в своя живот. Отвъд тези три гуни и отвъд състоянието на Мая е състоянието Сахадж. В това състояние ние сме отвъд трите гуни или ставаме Гунатиит.

Сикхизма очертава три пътя за достигане на това състояние:
1.   „Сева” – безкористна служба към човечеството
2.   „Чрез Бхакти” – отдаденост чрез киртани
3.   „Симран” – медитация върху името и повтаряне на гуру мантрата „ВАХЕ ГУРУ”. Тази мантра е образуване от следните срички: ВА за Васудева, ХА за Хари, ГА за Гобинд и РА за Рам.
Така произнасяйки  „ВАХЕГУРУ”, Кундалини Шакти се събужда. Тя достига Сахастрадхар при реализираните души но това не се случва при нереализираните. Нанак обрисува човек достигнал състоянието Сахадж така: „Така личностите извършват всички свои действия по Сахадж/спонтанен/ начин. Те се смеят и живеят в Сахадж, хранят се и пият в Сахадж, в Сахадж те дават милостиня извършват добри дела, в Сахадж медитират, в Сахадж те си спомнят за НЕГО, в Сахадж те пият нектара на любовта, в Сахадж тяхната истинска религия е пробудена, в Сахадж, те стават в състояние без мисли, в Сахадж те стават едно с Божественото.” Нанак казва: Така възвишено е състоянието на Сахадж, че той би желал да жертва своя живот за такава личност. Гуру Гобинд Синкх, десетия гуру на Сикхите изглежда е бил отдаден на Бхагавати, както е видно от неговите писания. Завършвайки написването на Свещения „Грантх Сахиб” той пише: Божествената Майка на тази вселена ме обля със своите благословии и поради това за можах да завърша този Грантх. В своята автобиография той пише: В моя предишен живот аз извърших своето покаяние на планината Хемкунд и боготворях Върховния и Ади Шакти – Първичната майка – КАЛКА. Аарадхи означава боготворене на божество от женски род. Той композира молитвата на сикхите – АРДАС. Помни Създателя, който може да бъде осъзнат чрез благосклонноста на Сат Гуру/истински учител/ и след това търси помоща и благословиите на Бхагавати. На втория ред той пише: Стиха на Шри Бхагавати и десете истински учители. На третия ред продължава: Преди всичко помнете Бхагавати и след това Нанак, а останалите гуру след това.