let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Талес

Талес - Философия

ТАЛЕС
/ ОК. 624 Г. – 547 Г.ПР.ХР. /


ИЗТОЧНИК: Радев, Ради; „Антична философия”; И. „Идея”; Стара Загора 1994 г.

Основоположник на античната философия. Определен като „първи философ”, „първи астроном”, „първи математик”, един от седемте мъдреци. Запознат много добре и с гражданското устройство на обществото. От съчиненията му са останали единствено някои заглавия. Идеите му достигат до нас единствено благодарение на негови последователи и по-късни автори. Талес е бил виден природоизпитател. Има свидетелства за негови открития касаещи слънчевите затъмнения, метеорологични прогнози, движението на Слънцето, календарни открития и изчисления по геометрия и пространствени съотношения.

Отправен пункт за оценка на философските му схващания представлява свидетелството на Аристотел в трактата си „Метафизика”. Според него първите философстващи между които и Талес за начало на всичко съществуващо са смятали материалните начала. Онова от което всяко нещо се състои, от което то възниква и в което се превръща, което се изменя в своите свойства, а в своята същност остава неизменно. От тази позиция Талес смята, че нищо не се унищожава и нищо не възниква. Такова начало за Талес е ВОДАТА. Поради това той учил, че Земята се намира върху вода.

В древният свят житейската потребност се оказва в основата на научния интерес. Хората отчитат ролята на водата, чувствайки непосредствената зависимост на своя живот от водата. Това е безвъпросно ясно и човекът не се е ангажирал с логическа обосновка. Заслугата на философа е в това, че вниманието му е насочено към онова, което е зад полето на обикновеното човешко зрение. Началото е философски принцип, защото то е било, е и ще бъде. Единната природа е вечна. Времето не притежава власт над нея. Началото е причина сама на себе си и самодвижеща се природа. Движението е нейно вътрешно свойство. Появата на явлението от същността е преход от общото към частното.

Всички тези характеристики представляват първи опит за философски МОНИЗЪМ. От тази гл.т натурализма разглежда душата като проява на единното начало. За Талес тя е творческа същност на света, обща характеристика на действителността.Така се оправдава и мнението му, че магнитът има душа, защото притегля желязото. Това е демонстрация на силно влияние от страна на митологията. Човек и природа според Талес са в хармония. Водата се съдържа във всичко, животът съществува благодарение на водата, топлината възниква от влагата. Определението на Талес теоретично узаконява широко разпространеното тогава мнение, че морето е люлка на живота. Не по-малко основание представлява една характерна особеност на водата като физично свойство – тя не притежава строго определена форма т.е. има различни проявления, които в своята основа са единосъщни.