let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Лукреций

Лукреций - Философия

ТИТ ЛУКРЕЦИЙ КАР
/ ОКОЛО 99 Г. – 95 Г.ПР.ХР. /

ИЗТОЧНИК: Радев, Ради; „Антична философия”; И. „Идея”; Стара Загора 1994 г.

Идеите на атомистичната философия проникват в Римското общество почти едновременно с тези на стоицизма. Разпространяват се от късните последователи на Епикур през втората половина на II в.пр. Хр.

Атомистичното учение намира своята относително завършена форма в творчеството на римския поет Тит Лукреций Кар. Лукреций защитава атомистичното учение на Епикур, неговите философски идеи, които са научни определения за природата и които сочат правия път на индивида в стремежа му за достигане на безметежно съществуване, освободено от страха, пред смъртта и други земни горести. Защото страхът е прес долим благодарение задълбоченото изучаване на природата. Човек е длъж? да познава устройството на света, движението на. небесните тела, естеството на елементите от които се състои всичко съществуващо.

Изходно основно положение на натуршклософските разбирания на Лукреций е принципът че нищо не възниква от нищо под влиянието на някаква, с жеетвена сила. Нищо не преминава в нищо. Природата разлага всяко нещо на неговите елементи, но никога не го унищожава напълно. Възникването и унищожението не са възникване и унищожение на материята и нейните елементи, а комбиниране и разлагане на сложното.

За реално съществуващи се приемат само простите тела и празното пространство. Простите тела, първоначалата или семената са най-малките частици на материята, които са вечни и неразложими. Техните характеристики отговарят на тези от древногръцкия атомизъм: те са неделими, притежават плътност и тежест, но са качествено еднородни – нямат цвят, мирис и идруги сетивни свойства и качества. Същностна тяхна характеристка е формата. Атомите имат различни форми, които не са безкрайно много.

Лукреций също различава три форми на движение на първичните елементи:
1/ движение породено от тласък,
2/ движение, възникващо в резултат о тежестта,
3/ самопроизволно отклонение на атомите от правата линия при тяхното падане надолу.

От гръцкия атомизъм се възприема, и идеята за безкрайността на Вселената. Вселената е безкрайна понеже извън нея не съществува нещо, В нея не съществува долу, горе, среда. Нашият свят не е единствено съществуващия свят, във вселената има безброй много светове, които възникват и загиват, намират се на различна степен от своето развитие. В тази връзка Лукреций обяснява много природни явления: дъжд, сняг, мълния, земетръсна и вулканична дейност, магнитна дейност, слънчево и лунно затъмнение.

Придържа се към идеята за самопроизволното зараждане на живота от неорганичната природа. Природата поражда отначало растенията а след това животните. Негова е и идеята за абсолютен праг на усещането. Като централна гносеологична идея се налага, сенсуалистичната концепция за познанието. Усещането е достоверен източник на познанието.

Интересни и значими са възгледите му за обществото. Първите хора според философа са живели по подобие на животните. С течение на времето под влияние на външни условия и в борбата за оцеляване започнали да се приспособяват към природата, овладявали огъня, откриват средства за обработка на метали. В основата на тези промени стои действието на няколко основни фактора: нужда, опит, разум. На основата на промените на материалната култура се променят социалните отношения, създава се нова социална структура. Започва, обединяването на хората, родове и племена. Появява се частната собственост, държавната власт. За Лукреций прогресът в материалния живот предшествува прогреса в духовния живот.