let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Сенека

Сенека - Философия

ЛУЦИЙ АНЕЙ СЕНЕКА
/ 4 Г.ПР.ХР. – 65 Г. /

ИЗТОЧНИК: Радев, Ради; „Антична философия”; И. „Идея”; Стара Загора 1994 г.Философските идеи на стоицизма проникват в римското общество сравнително рано – още в средата на II в.пр.Хр. Римският стоицизъм или т.нар, нова, стоа е последния етап от продължителния процес на ра звитие на стоическата философия. Характерното за новата стоа е ограниченото място което заемат проблемите на натурфилософията. Т..е философията е поставена в услуга на практическото поведение на индивида.

Луций Аней Сенека е роден в Кордуба (дн. Кордова, Испания) която тогава е римска провинция. Произхожда от аристократичен род. По времето на управлението на император Калигула влиза в сената. През 41 г. по подозрение на Месалина, съпругата на Клавдий, Сенека е въдворен на о.Корсика. През 48 г. Месалина е убита и съпруга на Клавдий става Агрипина, благодарение на чието застъпничество Сенека се завръща в Рим и става наставник на нейния син Нерон. В хода на дворцови интриги Клавдий е отровен през 54 г. и властта взема шестнадесет годишния Нерон. Сенека постепенно изгубва влиянието си върху Нерон. След клевета за заговор срещу Нерон, императорът нарежда на Сенека да се самоубие.

Негови произведения са: „Естественонаучни въпрси”, „Нравствени писма до Луцилий”, „За краткостта на живота”, „За гнева”, „За милосърдието”, „За щастливия живот”. Автор е и на девет трагедии: „Едип”, „Медея”, „Агамемнон”, „Федра или Хиполит” и др.

Сенека, определя философията като такова, знание, което се съобразява с културните ценности на миналото и формира духа на човека, изгражда собствен стил на поведение, представлявя средство за духовното усъвършенствуване на хората. И ако политиката показва как нетрябва да се живее, то философията ориентира човека в условията на обществото. Във философията на Сенека етиката не е изместила напълно физиката.

Натурфилософските възгледи все още запазват определени територии. За Сенека светът е направляван от провидението и представлява, динамична природа между елементите на която съществува вътрешна кохезия и същевременно вътрешно напрежение. Тонусът е реален резултат от действието на. духа а съдържанието на духа се свежда до полъха в който доминираща роля играе въздухът – най-активният елемент в природата.

Другият основен природен елемент е огънят, който се съдържа в земята и цялата атмосфера. Водата също осъществява определени функции. По този начин движението на четирите стихии осигурява многообразието и кръговрата в природата. Самият живот възниква от влагата и завършва с огъня.

В духа на стоическата физика на Зенон Сенека споделя идеята за пасивното и активното начало. Материята тъне в неподвижност тя е готова да стане всичко, но остава свободна ако нищо не я приведе в движение. Причината или разумът движи материята придавайки и форма на всякакви предмети. Многостранната природа на активното начало се определя като разум и логос, съдба и провидение, Бог представен в образа на Юпитер, мисъл на вселената. Бог е светът.

Всички тези орределения са анализ на природата на човешкото битие и полагат основата на теоретичното разглеждане на етиката.. За стоика човешкият живот не може да притежава, високи нравствени стойности ако се намира постоянно в антиномията на взаимоизключващите се настроения.

Главният съвет, който човек получава от природата се състои в предупреждението и: „Аз създадох и деня и нощта”. Величието на човешкия дух се състои в това да не се спори с природата , а да и се подражава.

Стоическото учение за пасивното /материята/ и активното /логосът/ има своя аналог в антропологическото гледаще за тялото и душата. Сенека полага в центъра на своето етическо учение схващането за добродетелта, която трябва да е обща и главна цел на всички хора. Способността да достигнат добродетелта обединява, хората. Външните условия не трябва да оказват решаващо влияние върху съдържанието на моралните ценности, не играят роля и такива качества, като слава, обществено признание.

Това, което моделира моралният облик на човека са. т.нар.вътрешни блага, над които е разумът – това най-висше субективно въплъщение на космическия логос. Рационализмаът на подобно гледище се изразява в убеждението, че над чувствата и страстите, нагоните и навиците е знанието.

Сенека споделя максимата на епккурейството да се гледа и да се мисли за смъртта като за напълно естествено явление, за посрещането на което човек трябва да е винаги готов. Смъртта е природен закон, тя е задължение и дълг на всеки смъртен. Който преживява ужаса я пожелава. Смъртта е зад гърба ни – това което и принадлежи е времето, което е отминало от живота ни. Съдбата е всеобщ и неумолим закон, който държи здраво хората. Свободата – това е подчинение на Бога

Според Сенека в основата на моралната философия стои индивидуализма – човек трябва да принадлежи на себе си и да бъде господар на себе си. Индивидуализмът още означава способността на индивида да превъзмогва другото АЗ, онова което е субект на пороци.