let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Реч

Реч - Психични процеси - iKant

Реч
/ ПСИХИЧНИ ПРОЦЕСИ /

Мисленето и речта на човека са тясно свързани, но не са тъждествени. Речта служи за предаване на резултатите от мисловната дейност на другите хора или за възприемането на такива резултати. Различават се следните видове реч: устна и писмена, външна и вътрешна. Устната от своя страна се дели на монологична и диалогична. Основните свойства на речта са: съдържателност, разбираемост, изразителност и действеност.