let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Философия на Далечния изток

 • 03/12/2020
 • iddamarkova

Китай – философия далечен изток

Китай – философия далечен изток Ю Лу – РАЗГОВОРИ НА УЧЕНИЦИ С МЪДРЕЦИ Като първа определена форма на държавност и на цивилизация в древен Китай се утвърждава Ин (Шан). Всъщност с името Ин наричали държавата Шан джоусци, и то след завладяването на първата. В продъл­жение на няколко века Джоу бил съседна и в отделни периоди […]

Read More
 • 03/12/2020
 • iddamarkova

Япония – философия далечен изток

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА Япония – философия далечен изток Духът на будизма се спуска от своите метафизически висоти, за да стане практична наука за живота. Дзен е резултат на този процес, дзен – това е систематизация, или по-скоро кристализация на всички философии, религии и самият живот на Далечния Изток, и особено на Япония. КАКВО Е ДЗЕН? Явява […]

Read More
 • 03/12/2020
 • iddamarkova

Индия – философия далечен изток

ИНДИЯ – ВЕДИЧЕСКИПЕРИОД И БУДИЗЪМ Чатерджи и Датта – ИСТОРИЯ НА ИНДИЙСКАТА ФИЛОСОФИЯ Индия – философия далечен изток Ведическата култура обхваща времето до VIII в. пр.н.е. Заслугата за създаване на Ведите принадлежи на ариите, но тези изключителни литературни паметници са резултат на дълго развитие, през което изконната арийска култура се обогатява с много от достиженията […]

Read More
 • 03/12/2020
 • iddamarkova

Гаутама Буда

Гаутама Буда~ 560 г.пр.Хр. ИНДИЯ – ВЕДИЧЕСКИ ПЕРИОД И БУДИЗЪМ Ведическата култура обхваща времето до VIII в. пр.н.е. Заслугата за създаване на Ведите принадлежи на ариите, но тези изключителни литературни паметници са резултат на дълго развитие, през което изконната арийска култура се обогатява с много от достиженията на тогавашния културен свят, а в не по-малка […]

Read More
 • 03/12/2020
 • iddamarkova

Шан Ян

ШАН ЯН390 – 338 г.пр.Хр ЛЕГИЗЪМ Началото на зараждането на философската школа на легиетите (фадзя) се свързва с името на Дзъ Чан, управляващ царство Джен в края на V в.пр.н.е. Именно Дзъ Чан наредил да се излее бронзова плоча с текст на наказания за едни или други престъпления или отклонения от наредбите на държавния глава. […]

Read More
 • 03/12/2020
 • iddamarkova

Мо Дзъ

МО ДЗЪ (МОДИ)470 – 391 г.пр.Хр ШКОЛАТА НА МОИСТИТЕ (МОДЗЯ) Школата на моистите (модзя) била една от най-организираните и интересните в историята на философията на древен Китай. Един от най-ярките и оригинални мислители бил безспорно нейният създател и патрон Мо Дзъ (Моди). Роден в годината на смъртта на Конфуций – 479 г. пр.н.е., Мо Дзъ […]

Read More
 • 03/12/2020
 • iddamarkova

Конфуций

КУН ФУ ДЗЪ ( КОНФУЦИЙ ) И КОНФУЦИАНСТВО / ОКОЛО 551 Г.ПР.Н.Е. – 479 Г.ПР.Н.Е. / Конфуций (Кун Дзъ) е историческа лнчност, роден в градчето Чу; царство Лу. Останал на 2 години сирак, Конфуций израства в бедни условия, но благодарение на своя ум и золя си пробива път н на 51 година е назначен за […]

Read More
 • 03/12/2020
 • iddamarkova

Лао Дзъ

ЛАО ДЗЪ И ДАОИЗЪМ/ 579 Г.ПР.ХР. – 499 Г.ПР.ХР. / Като създател на даоизма и негов най-изявен представител от почти всички изследователи на древнокитайската философия се признава Лао Дзъ („Стария мъдрец“). В същото време липсата на точно установени”данни за неговата личност кара редица изследователи да предполагат годините на неговия живот и характера на неговата дейност. […]

Read More