let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Психология

 • 10/12/2020
 • iddamarkova

Усещане

Усещане/ ПСИХИЧНИ ПРОЦЕСИ / Усещането е най-елементарният психичен процес, който отразява отделните свойства на обектите и явленията от материалната действителност, в това число и свойствата на явленията от вътрешния свят на организма при непосредствено въздействие на дразнителя върху сетивните органи. От определението може да се направи неправилният извод, че усещанията са нещо дребно, елементарно, а оттук […]

Read More
 • 10/12/2020
 • iddamarkova

Воля

Воля/ ПСИХИЧНИ ПРОЦЕСИ / Човекът е в състояние да поставя пред себе си цели и да се стреми да ги постигне. Постигането обаче на целта в редица случаи е свързано с преодоляване на трудности. Именно в ситуацията, когато човекът се среща с трудностите, възниква необходимостта от проява на воля . Волята е психическа дейност, изразена в […]

Read More
 • 10/12/2020
 • iddamarkova

Чувства

Чувства/ ПСИХИЧНИ ПРОЦЕСИ / Във възприятията, усещанията, мисленето и представите се отразяват различни предмети и явления, техните свойства и взаимовръзки, а в емоциите и чувствата на човека се проявява неговото отношение към съдържанието на познаваемото. Чувствата и емоциите са тясно свързани помежду си и „не е редно – както подчертава П.М.Якобсон – да прекарваме рязка […]

Read More
 • 10/12/2020
 • iddamarkova

Мислене

Мислене/ ПСИХИЧНИ ПРОЦЕСИ / Усещанията и възприятията позволяват на човека непосредствено да възприема действителността, но само с тяхна помощ той не може да опознае същността и закономерностите на нещата. Например човек не може посредством своите пет сетивни органи да “види” химическите реакции, но благодарение на мисловната си дейност, която е най-висш познавателен процес, той е […]

Read More
 • 10/12/2020
 • iddamarkova

Реч

Реч/ ПСИХИЧНИ ПРОЦЕСИ / Мисленето и речта на човека са тясно свързани, но не са тъждествени. Речта служи за предаване на резултатите от мисловната дейност на другите хора или за възприемането на такива резултати. Различават се следните видове реч: устна и писмена, външна и вътрешна. Устната от своя страна се дели на монологична и диалогична. Основните свойства […]

Read More
 • 10/12/2020
 • iddamarkova

Памет

Памет/ ПСИХИЧНИ ПРОЦЕСИ / Паметта е една от най-важните характеристики на човека. Ако паметта изчезне, настъпва разрушаване на личността, тъй като човек се превръща в автомат , който реагира на стимул, действуващ в даден момент. Паметта е сложен психически процес, който включва за¬помняне, съхраняване и възпроизвеждане на онова, което е било в миналия опит на човека, в […]

Read More
 • 10/12/2020
 • iddamarkova

Въображение

Въображение и творчество/ ПСИХИЧНИ ПРОЦЕСИ / В психичната дейност на човека въображението заема особено място. Благодарение на него човекът- е в състояние мислено да преодолява разстояния, да извършва различни трансформации с явленията от действителността, като създава нови образи и идеи въз основа на миналите си знания. Следователно въображението е психически процес, при който се създават образи […]

Read More
 • 10/12/2020
 • iddamarkova

Възприятие

Възприятие/ ПСИХИЧНИ ПРОЦЕСИ / Възприятието е психически процес на отражение на предметите и явленията от действителността като цяло при непосредственото им въздействие върху сетивните органи. Процесът на възприятие не е възможен без усещанията, но не бива да го представяме като сбор от различни усещания; освен тях всеки процес на възприятие включва в себе си миналия […]

Read More
 • 10/12/2020
 • iddamarkova

Афект

Афект/ ПСИХИЧНИ СЪСТОЯНИЯ / Във възприятията, усещанията, мисленето и представите се отразяват различни предмети и явления, техните свойства и взаимовръзки, а в емоциите и чувствата на човека се проявява неговото отношение към съдържанието на познаваемото. Чувствата и емоциите са тясно свързани помежду си и „не е редно – както подчертава П.М.Якобсон – да прекарваме рязка […]

Read More
 • 10/12/2020
 • iddamarkova

Настроение

Настроение/ ПСИХИЧНИ СЪСТОЯНИЯ / Във възприятията, усещанията, мисленето и представите се отразяват различни предмети и явления, техните свойства и взаимовръзки, а в емоциите и чувствата на човека се проявява неговото отношение към съдържанието на познаваемото. Чувствата и емоциите са тясно свързани помежду си и „не е редно – както подчертава П.М.Якобсон – да прекарваме рязка […]

Read More