let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Психология

 • 10/12/2020
 • iddamarkova

Внимание

Внимание/ ПСИХИЧНИ СЪСТОЯНИЯ / Вниманието е психично състояние на насоченост и съсредоточеност на съзнанието върху някакъв предмет, явление или дейност. Под насоченост на съзнанието се разбира избор на обекта, а съсредоточеността върху нещо означава отвличане от всичко, което няма отношение към даден обект. Когато сме съсредоточени например върху текст, ние го четем осмислено, т.е. той […]

Read More
 • 10/12/2020
 • iddamarkova

Способности

Способности/ ПСИХИЧНИ КАЧЕСТВА / Проблемът за способностите е един от най-актуалните в съвременната психология, тъй като решаването му е свързано както с теоретическите, така и с практическите интереси на обществото. Производителността на труда на човека, ефективността от неговата дейност и хармоничното му развитие са свързани с този проблем. Установено е, че няма личности, които са […]

Read More
 • 10/12/2020
 • iddamarkova

Темперамент

Темперамент/ ПСИХИЧНИ КАЧЕСТВА / Темпераментът като индивидуална особеност на човека определя динамичната страна на неговата психична дейност. В традиционната класификация на темпераментите, водеща своето начало от Кант и Вунд, за основни характеристики, според които една група хора се различава от друга, се приемат скоростта и силата на емоционалните реакции. Съвременният американски психолог Диамонд за такива […]

Read More
 • 10/12/2020
 • iddamarkova

Характер

Характер / ПСИХИЧНИ КАЧЕСТВА / Характерът е основата на цялостния психически облик на личността и се изразява в устойчивите отношения на човека към реалната действителност. Характерът е устойчива съвкупност от съществени и трайни психически особености на човека, които се проявяват в неговите действия и постъпки. Характерът се формира под влияние на ежедневните въздействия и възпитанието, […]

Read More
 • 09/12/2020
 • iddamarkova

Пиер Дако

Пиер Дако/ 1936 – 1992 г. /

Read More
 • 09/12/2020
 • iddamarkova

Томас Антъни Харис

Томас Антъни Харис/ 1910 – 1995 г. /

Read More