let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Антична философия

 • 02/12/2020
 • iddamarkova

Демокрит

ЛЕВКИП И ДЕМОКРИТ / ОК. 500 – 440 Г.ПР.ХР./ и / ОК. 460 – ОК. 380 Г.ПР.ХР. / ИЗТОЧНИК: Радев, Ради; „Антична философия”; И. „Идея”; Стара Загора 1994 г. За основоположник на Античния атомизьм обикновено се сочи Левкип, данните за който са оскъдни и много противоречиви. Може би това обстоятелство дава основание за поставянето на […]

Read More
 • 01/12/2020
 • iddamarkova

Демостен

ДЕМОСТЕН384/3 Г. – 322 Г. ПР. Н. Е. ИЗТОЧНИК: Радев, Ради; „Антична философия”; И. „Идея”; Стара Загора 1994 г. Из Предговор, „Избрани речи”, превод Цветан Грозев, И „Наука и изкуство”, С. 1982, стр. 126 На границата на старата и новата ера благодарение на усилията на поколение филолози Демостен е въздигнат до образец за литературен език […]

Read More
 • 01/12/2020
 • iddamarkova

Лукреций

ТИТ ЛУКРЕЦИЙ КАР/ ОКОЛО 99 Г. – 95 Г.ПР.ХР. / ИЗТОЧНИК: Радев, Ради; „Антична философия”; И. „Идея”; Стара Загора 1994 г. Идеите на атомистичната философия проникват в Римското общество почти едновременно с тези на стоицизма. Разпространяват се от късните последователи на Епикур през втората половина на II в.пр. Хр. Атомистичното учение намира своята относително завършена […]

Read More
 • 01/12/2020
 • iddamarkova

Сенека

ЛУЦИЙ АНЕЙ СЕНЕКА/ 4 Г.ПР.ХР. – 65 Г. / ИЗТОЧНИК: Радев, Ради; „Антична философия”; И. „Идея”; Стара Загора 1994 г. Философските идеи на стоицизма проникват в римското общество сравнително рано – още в средата на II в.пр.Хр. Римският стоицизъм или т.нар, нова, стоа е последния етап от продължителния процес на ра звитие на стоическата философия. […]

Read More
 • 01/12/2020
 • iddamarkova

Аристотел

АРИСТОТЕЛ/ 384 Г.ПР.ХР. – 322 Г..ПР.ХР. / ИЗТОЧНИК: Радев, Ради; „Антична философия”; И. „Идея”; Стара Загора 1994 г. Аристотел е роден в Стагира – град на Халкидическия п-ов. Оттук често го наричат Стагирит. Баща му е лекар в царския двор на македонския владетел. Бъдещият философ живее в средата на естествоизпитатели. През 367 г.пр.Хр. Стагирит заминава […]

Read More
 • 01/12/2020
 • iddamarkova

Платон

ПЛАТОН/ 427 Г.ПР.ХР. – 347 Г.ПР.ХР. / ИЗТОЧНИК: Радев, Ради; „Антична философия”; И. „Идея”; Стара Загора 1994 г. Платон произхожда от богат атински род. Истинското му име е Аристокъл. Първите му стъпки във философията се осъществяват под влиянието на Хераклитовото учение. Решават, фактор за идейното формиране и насочване на Платон имат възгледите на Сократ.. През […]

Read More
 • 01/12/2020
 • iddamarkova

Сократ

СОКРАТ/ 469 Г.ПР.Н.Е. – 399 Г. ПР.Н.Е. / ИЗТОЧНИК: Радев, Ради; „Антична философия”; И. „Идея”; Стара Загора 1994 г. Сократ е роден в Атина. Неговото философско и гражданско дело е уникално и представлява една от най-значимите инициативи, духовното, присъствие на които не прекъсва в човешката история. В същото време странностите на този философ, както и […]

Read More
 • 01/12/2020
 • iddamarkova

Левкип

ЛЕВКИП И ДЕМОКРИТ / ОК. 500 – 440 Г.ПР.ХР./ и / ОК. 460 – ОК. 380 Г.ПР.ХР. / ИЗТОЧНИК: Радев, Ради; „Антична философия”; И. „Идея”; Стара Загора 1994 г. За основоположник на Античния атомизьм обикновено се сочи Левкип, данните за който са оскъдни и много противоречиви. Може би това обстоятелство дава основание за поставянето на […]

Read More
 • 01/12/2020
 • iddamarkova

Питагор

ПИТАГОР/ 580 Г.ПР.ХР. – 500 Г.ПР.ХР. / ИЗТОЧНИК: Радев, Ради; „Антична философия”; И. „Идея”; Стара Загора 1994 г. Роден е на остров Сaмос около 580-500 г.пр.н.е. По това време островът се управлява от тирана Поликрат Самоски, който провежда редица социални реформи и развива занаятчийството и търговията. Бащата на Питагор – Мнесарх е художник-занаятчия в двора […]

Read More
 • 01/12/2020
 • iddamarkova

Зенон

ЗЕНОН ОТ ЕЛЕЯ/ ОК. 450 Г.ПР.ХР. / ИЗТОЧНИК: Радев, Ради; „Антична философия”; И. „Идея”; Стара Загора 1994 г. Ученик на Парменид Зенон подлага на критика общоприетите мнения и представи за света. Самият Аристотел определя Зенон като основоположник на диалектиката. Диалектиката на Зенон е съществена страна от отрицателната диалектика на Елейската школа. Философът тръгва от противоположното […]

Read More