let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Философия на Близкия изток

  • 03/12/2020
  • iddamarkova

Авероес

Авероес АБУ АЛ-УАЛИД МУХАММАД ИБН АХМАД ИБН МУХАММАД ИБН РУШД ( АВЕРОЕС )/ 1126 Г. – 1198 Г. / Роден в Испания. Изучавал теология и право, медицина и математика, астрономия и поезия. Автор на “Коментар върху Трактата за животните” както и на коментари по реторика, метафизика и физика. Той се опитвал да определи връзката между […]

Read More
  • 03/12/2020
  • iddamarkova

Авицена

Авицена АБУ АЛИ ХУСАЙН ИБН АБДИЛЛАХ ИБН ХАСАН ИБН АЛИ ИБН СИНА АЛ-БУХАРИ ( АВИЦЕНА )/ 980 Г. – 1037 Г. / ( Сина ал-Бухари Авицена )Роден близо до Иран. В цялото си творчество отстоява позициите на Аристотел, но прокарва и някои критични бележки. Не прави разлика между философски и естествени науки. Философията обхваща цялото […]

Read More
  • 03/12/2020
  • iddamarkova

Бируни

Бируни Абу Райхан Мухаммад ибн Ахмад Бируни/ 973 Г. – 1030 Г. / Роден в Иран. Безценните му произведения са в областта на математика, астрономия, религиознание, хронология. Посетил Индия и написва най-големия труд за тази страна от онази епоха. По-късно книгата служи за основа на следващи изследвания на религията и философията на Индия. Той е […]

Read More