let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Философски категории

 • 07/12/2020
 • iddamarkova

Диалектика

Появата на диалектиката Диалектиката се определя от характера и структурата на битието. Ето защо на нея са подвластни главните норми на всяка дейност. Тя е знание за всеобщото. Различавайки идеите една от друга именно диалектиката ги обединява, а това я прави и различна от всички други науки. Тя предлага доводи за достигане и усвояване на […]

Read More
 • 07/12/2020
 • iddamarkova

Битие, Небитие, Нищо

Битие, Небитие, Нищо На нас ни е напълно ясно какво значи нещо да съществува, но точно тази тривиалност изглежда подозрителна. Как да кажем, че битието е без да използваме “е”? Във всяко нещо има както битие ката и нищо (Хегел). Да опитаме да дефинираме човека : “Човекът е смъртно същество”. В тази формулировка сякаш говорим […]

Read More
 • 07/12/2020
 • iddamarkova

Субстанция

Субстанция Според Бенедикт де Спиноза (Барух Спиноза 1632 – 1677) не може да има никаква причина вън от себе си, тъй като това би означавало тя да бъде определена. Субстанцията може да бъде само една. Всяко допускане на две или повече субстанции би означавало те да се ограничават една от друга в пространствено, времево или […]

Read More
 • 07/12/2020
 • iddamarkova

Движение

Движение Движението, разглеждано в най-общия смисъл на думата, т.е. разбирано като начин на съществуване на материята, като вътрешно присъщ на материята атрибут, обхваща всички извършващи се във вселената изменения и процеси – от простото преместване до мисленето. Движение изобщо няма, както няма и материя без движение. В такъв смисъл движението има всеобщ характер и е […]

Read More
 • 07/12/2020
 • iddamarkova

Битие

Битие При изясняването на проблема за битието се очертават няколко въпроса: Кое съществува?, Къде съществува?, Колко дълго съществува? и др. Съществува светът тук и навсякъде, сега и винаги, светът е бил и ще бъде, той е непреходен; отделните неща, организми, хора, тяхната жизнена дейност са крайни и преходни. Битието на света се явява предпоставка за […]

Read More
 • 07/12/2020
 • iddamarkova

Пространство

Пространство Неразделно от времето, пространството е едновременно съдържащо безкрайни възможности като символизира хаоса на началото и на осъществяването като символ на космоса, на подредения свят. Пространството винаги кипи от тези противоположни сили, които стават причина за поява на нови светове. Разликата между „тук”, „там”, „вътре”, „вън”, „близо” и „далеч” е почти забележима. Пространството е вид […]

Read More
 • 07/12/2020
 • iddamarkova

Време

Време Какво представлява всъщност настоящето? Много често в ежедневната употреба на него се гледа като на феномен напълно откъснат от миналото и почти слял се с бъдещето. Сякаш сме потопени в едно безкрайно “настоящо бъдеще”. Мигът умира за да бъде заменен от нов. Разбира се веднага трябва да отбележим, че разделението на категорията време е […]

Read More
 • 07/12/2020
 • iddamarkova

Истина

Истина Преди повече от 550 години Николай от Куза бил убеден, чо истината не може да бъде повече или по-малко, защото същността й се изразява в нещо неделимо. Подобно становище трудно да се обори и тъкмо поради това печели привърженици от древността до наши дни. Очевидно е, че щом познанието не е тъждествено с действителността, […]

Read More