let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Средновековна философия

  • 02/12/2020
  • iddamarkova

Школата в Шартр

ШКОЛАТА В ШАРТР Школата в Шартр е основана в края на Х в. от Фулбер, един от учениците на Жербер от Орийак. Времето на нейния разцвет обаче е първата половина на XII в., когато нейни ръководители са последователно двамата братя бретонци Бернар и Тиери от Шартр и Жилбер от Поатие. Цяла плеяда от бляскави умове […]

Read More
  • 02/12/2020
  • iddamarkova

Ренесансът на XII в.

Ренесансът на XII в. ИЗТОЧНИК: Бояджиев, Цочо; „Философия на Европейското средновековие”; И. „Минерва”; С. 1994 г.; стр. 184 Tерминът „Ренесанс на XII в.” се използува в специализираната литература за обозначаване на рязката промяна в културната панорама на Западна Европа главно през първата половина на дванадесетото столетие. Културният подем на XII в. е свързан най-вече с разцвет […]

Read More
  • 02/12/2020
  • iddamarkova

Тома

СВЕТИ ТОМА ОТ АКВИНО/ 1224 Г. – 1274 Г. / ИЗТОЧНИК: Бояджиев, Цочо; „Философия на Европейското средновековие”; И. „Минерва”; С. 1994 г.; стр. 184 Тома от Аквино е онзи мислител, който осъществява най-всеобхватно и цялостно грандиозния синтез между езическото философско наследство и християнската вяра. Воден от дълбокото си убеждение, че между вярата и разума, между […]

Read More
  • 02/12/2020
  • iddamarkova

Августин

СВЕТИ АВРЕЛИЙ АВГУСТИН БЛАЖЕНИЙ/ 354 Г. – 430 Г. / ИЗТОЧНИК: Бояджиев, Цочо; „Философия на Европейското средновековие”; И. „Минерва”; С. 1994 г.; стр. 18 Аврелий АВГУСТИН е роден в Тагаста, близо до Картаген. Образованието си получава в школите по граматика и реторика в Мадаура, Тагаста и Картаген. По време на неколкогодишното си пребиваване в Италия […]

Read More
  • 02/12/2020
  • iddamarkova

Тертулиан

ТЕРТУЛИАН/ ОК. 160 Г. – НЕИЗВЕСТНА / ИЗТОЧНИК: Бояджиев, Цочо; „Философия на Европейското средновековие”; И. „Минерва”; С. 1994 г.; стр. 184 Немалко от първите християнски писатели са обаче тбърде скептично настроени относно възможността за абсорбиране – дори и в редуциран вид – на постиженията на езическата древност в корпуса на християнското учение. Елинската философия и […]

Read More