let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Съвременна философия

 • 24/07/2022
 • iddamarkova

Освалд Шпенглер

ОСВАЛД ШПЕНГЛЕР/ 1880 Г. – 1936 Г. /

Read More
 • 07/12/2020
 • iddamarkova

Ханс-Георг Гадамер

Ханс-Георг Гадамер/ 1900 Г. – 2002 Г. / ГАДАМЕР ЗА ИСТОРИЯТАХристо Тодоров Името на Ханс-Георг Гадамер не е непознато на българските читатели. През последните години в различни български издания бяха публикувани ня¬колко негови статии . Български литературоведи и философи са писали за него. Философията на Гада¬мер се изучава наред с най-значимите философски учения на XX […]

Read More
 • 07/12/2020
 • iddamarkova

Зигмунд Фройд

Зигмунд Фройд/1856 Г. – 1939 Г. /

Read More
 • 06/12/2020
 • iddamarkova

Паул Файерабенд

ПАУЛ ФАЙЕРАБЕНД/ 1924 Г. – 1994 Г. / ПАУЛ ФАЙЕРАБЕНДКонстантин Янакиев Когато прочетох за първи път „Против метода”, въздъхнах с облекчение. В тези книги нямаше съкрушителни аргументи срещу рационализма. Имаше убедителна критика на начина, по който неопозитивистите разбират рационалността на нау¬чното познание, на Попъровия критерий за научност, но аз старателно проверих дали файерабенд не доказва […]

Read More
 • 06/12/2020
 • iddamarkova

Карл Ясперс

КАРЛ ЯСПЕРС/ 1883 Г. – 1969 Г. / Роден в Олденбург (Германия) като син на банков директор. По желание на баща си следва най-напред право във Фрайбург / Брисгау и Мюнхен. По това време се установява, че има нелечимо сърдечно и белодробно заболяване, което го принуждава да се пази от всякаква физическа работа по време […]

Read More
 • 06/12/2020
 • iddamarkova

Албер Камю

АЛБЕР КАМЮ/ 1913 Г. – 1960 Г. / „Всичко е позволено” – /Иван Карамазов – герой на Фьодр Достоевски в „Братя Карамазови”/ – това е най-верният израз, определящ свободата на човека – пише Камю. Още от юноша, той поглъщал произведения на Достоевски и Ницше. През 1938 година той играе Иван в спектакъл по Достоевски., а […]

Read More
 • 06/12/2020
 • iddamarkova

Мигел де Унамуно

МИГЕЛ ДЕ УНАМУНО/ 1864 Г. – 1936 Г. / Роден в Испания. Активен участник в политически и културен живот на страната. Автор на предпочитаните от него есета с дълбок трагикомичен смисъл. В тях местата на трагедия и комедия постоянно се сменят. Философът познава всички класификации на политически идеи и терминология, които ограничават и потискат човека: […]

Read More
 • 06/12/2020
 • iddamarkova

Карл Юнг

КАРЛ ГУСТАВ ЮНГ/1875 Г. – 1961 Г./

Read More
 • 06/12/2020
 • iddamarkova

Уйлям Джеймс

УЙЛЯМ ДЖЕЙМС/ 1842 Г. – 1910 Г. / Американски психолог и философ, родоначалник на прагматизма заедно с Ч.С.Пърс. Джеймс произхожда от заможно семейство, някои от представителите на което се занимават с изкуство или философия. Баща му, Хенри Джеймс Старши е привърженик на теософията на Сведенборг. Брат на Уилям е романистът Хенри Джеймс. Уилям Джеймс отначало […]

Read More
 • 06/12/2020
 • iddamarkova

Томас Кун

ТОМАС КУН1922 Г. – 1996 Г. Терминът “революция” е въведен най-напред в астрономията, за да бъдат описани с него траекториите по небесния свод, които имат фор¬ми ни окръжност или на друга затворена линия. Например епохално¬то сьчинение на Коперник За въртенето на небесните тела на латински. От XVI век насам с термина “революция” се означава всяко […]

Read More